پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -

آشنایی با اقلیم و محصولات کشاورزی استان

استان آذربایجان¬شرقی با وسعت 45490 کیلومتر¬مربع در شمالغرب ایران واقع شده است که از سمت شمال به جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از سمت غرب به استان آذربایجان¬غربی، از سمت شرق به استان اردبیل و از سمت جنوب به استان زنجان محدود شده است. این استان دارای آب و هوای سرد کوهستانی بوده که کل محدوده آنرا کوه¬ها و ارتفاعات تشکیل داده و بلندترین نقطه آن قله سهند می¬باشد. همچنین این استان با جمعیتی نزدیک به 4 میلیون نفر پرجمعیت¬ترین منطقه در شمالغرب فلات ایران بوده و یکی از امن¬ترین استانهای کشور نیز محسوب می¬شود؛ مرکز این استان کهن شهر تبریز می¬باشد که یکی از طویل¬المدت¬ترین پایتخت¬های ایران بوده و لذا از این حیث جاذبه¬های طبیعی و فرهنگی بسیار می باشد.

 

تبریز


 
نام ایستگاه سینوپتیک فرودگاهی تبریز  
عرض جغرافیایی  N 05́   ˙38 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی  E17́́  ˙46 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1364 متر
دوره آماری 1330-1395 -
نوع اقلیم منطقه نیمه خشک سرد  
میانگین بارش سالانه 284.8 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 12.1 درجه سانتی گراد
حداقل مطلق دما 25.0- درجه سانتی گراد
حداکثر مطلق دما 42.0 درجه سانتی گراد
میانگین رطوبت 53 درصد
جهت باد غالب شرقی -
حداکثر سرعت باد 30 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 85 روز


مراغه


 
نام ایستگاه سینوپتیک فرودگاهی مراغه -
عرض جغرافیایی   01   37 جه ودقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی     10   46 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1344 متر
دوره آماری 1363-1395 -
نوع اقلیم منطقه نیمه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 298.1 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 13.3 درجه سانتی گراد
حداقل مطلق دما 28.0- درجه سانتی گراد
حداکثر مطلق دما 42.5 درجه سانتی گراد
میانگین رطوبت 50 درصد
 جهت باد غالب شرقی -
حداکثر سرعت باد 35 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 74 روز


 
 
 

میانه


 
نام ایستگاه سینوپتیک میانه -
عرض جغرافیایی 27   37 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 42   47 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1110 متر
دوره آماری 1366-1395 -
نوع اقلیم منطقه نیمه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 278.0 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 14.0 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 29.0- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 43.5 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 53 درصد
جهت باد غالب شمال شرقی -
حداکثر سرعت باد 32 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 79 روز


اهر


 
نام ایستگاه سینوپتیک اهر -
عرض جغرافیایی 26   36 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 04   47 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1391 متر
دوره آماری 1365-1395 -
نوع اقلیم منطقه نیمه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 288.5 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 11.1 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 27.5- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 40 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 59 درصد
جهت باد غالب شرقی -
حداکثر سرعت باد 35 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 91 روز


سراب


 
نام ایستگاه سینوپتیک سراب -
عرض جغرافیایی 56   37 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 23   47 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1682 متر
دوره آماری 1366-1395 -
نوع اقلیم منطقه نیمه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 241.9 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 8.7 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 33.5- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 37.8 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 60 درصد
جهت باد غالب شرقی -
حداکثر سرعت باد 29 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 138 روز

 

جلفا


 
نام ایستگاه سینوپتیک جلفا -
عرض ایستگاه 56   38 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 36   45 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 736 متر
دوره آماری 1364-1395 -
نوع اقلیم منطقه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 212.7 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 14.9 درجه سانتیگراد
حداقل دمای مطلق 28.5- درجه سانتیگراد
حداکثر دمای مطلق 45.2 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 55 درصد
جهت باد غالب شمال شرقی -
حداکثر سرعت باد 30 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 74 روز

 

شهر جدید سهند


 
نام ایستگاه سینوپتیک سهند -
عرض جغرافیایی 56   37 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 07   46 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1641 متر
دوره آماری 1364-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه خشک سرد خشک سرد
میانگین بارش سالانه 223.8 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 12.2 درجه سانتی گراد
حداقل مطلق دما 17.0- درجه سانتی گراد
حداکثر مطلق دما 39.0 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 51 درصد
جهت باد غالب شرقی -
حداکثر سرعت باد 35 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 80 روز

 

مرند


مرند
نام ایستگاه سینوپتیک مرند -
عرض جغرافیایی 56   38 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 07   45 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1550 متر
دوره آماری 1379-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه نیمه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 386.7 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 12.2 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 25.0- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 39.0 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 51 درصد
جهت باد غالب شرقی -
حداکثر سرعت باد 35 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 81 روز


کلیبر


کلیبر
نام ایستگاه سینوپتیک کلیبر -
عرض جغرافیایی 52   38 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 01   47 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1210 متر
دوره آماری 1379-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه نیمه مرطوب سرد -
میانگین بارش سالانه 408.1 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 12.3 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 16.0- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 39.0 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 62 درصد
جهت باد غالب شمال غربی -
حداکثر سرعت باد 35 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 65 روز


 

بناب


بناب
نام ایستگاه سینوپتیک بناب -
عرض جغرافیایی 20   37 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 04   46 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1290 متر
دوره آماری 1379-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 260.5 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 13.7 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 22.0- درجه سانتیگراد
حداکث مطلق دما 41.0 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 52 درصد
جهت باد غالب شرقی -
حداکثر سرعت باد 20 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 87 روز


بستان آباد


بستان آباد
نام ایستگاه سینوپتیک بستان آباد -
عرض جغرافیایی 51   37 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 51   46 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1750 متر
دوره آماری 1385-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه نیمه خشک خیلی سرد -
میانگین بارش سالانه 331.9 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 9.4 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 30.2- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 37.0 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 58 درصد
جهت باد غالب جنوب غربی -
حداکثر سرعت باد 33 متر بر ثانیه
تعداد روزهای یخبندان 118 روز

 

ملکان


 
نام ایستگاه سینوپتیک ملکان -
عرض جغرافیایی 09   37 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 05   46 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1308 متر
دوره آماری 1387-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 255.6 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 13.7 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 21.0- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 43.0 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 51 درصد
جهت باد غالب جنوبی -
حداکثر سرعت باد 27 متربرثانیه
تعداد روزهای یخبندان 91 روز


 

هریس
نام ایستگاه سینوپتیک هریس -
عرض جغرافیایی 15   38 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 06   47 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1950 متر
دوره آماری 1387-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه نیمه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 318.0 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 10.2 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 20.6- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 36.0 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 57 درصد
جهت باد غالب غربی -
حداکثر سرعت باد 30 متربرثانیه
تعداد روزهای یخبندان 110 روز


 

ورزقاننام ایستگاه سینوپتیک ورزقان -
عرض جغرافیایی 30   38 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 40   46 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع ار سطح دریا 1671 متر
دوره آماری 1391-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه نیمه خشک خیلی سرد -
میانگین بارش سالانه 309.1 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 8.9 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 27.9- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 37.2 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 64 درصد
جهت باد غالب شرقی -
حداکثر سرعت باد 26 متربرثانیه
تعدادروزهای یخبندان 127 روز 

عجبشیرنام ایستگاه سینوپتیک عجبشیر -
عرض جغرافیایی 30   37 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 51   45 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1311 متر
دوره آماری 1391-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 249.7 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 14.7 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 14.6- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 41.4 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 48 درصد
جهت باد غالب جنوب شرقی -
حداکثر سرعت باد 21 متربرثانیه
تعداد روزهای یخبندان 63 روز

 


شبسترنام ایستگاه سینوپتیک شبستر -
عرض جغرافیایی 11   38 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 41   45 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1350 متر
دوره آماری 1391-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 225.1 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 14.1 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 16.0- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 40.0 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 49 درصد
جهت باد غالب جنوب غربی -
حداکثر سرعت باد 30 متربرثانیه
تعداد روزهای یخبندان 68 روز


 

چاراویماق

 


نام ایستگاه سینوپتیک چاراویماق -
عرض جغرافیایی 08   37 درجه و دقیقه (شمالی)
طول جغرافیایی 59   46 درجه و دقیقه (شرقی)
ارتفاع از سطح دریا 1896 متر
دوره آماری 1392-1395 سال شمسی
نوع اقلیم منطقه نیمه خشک سرد -
میانگین بارش سالانه 283.9 میلیمتر
میانگین دمای سالانه 10.1 درجه سانتیگراد
حداقل مطلق دما 19.8- درجه سانتیگراد
حداکثر مطلق دما 37.0 درجه سانتیگراد
میانگین رطوبت 56 درصد
جهت باد غالب جنوب غربی -
حداکثر سرعت باد 20 متربرثانیه
تعداد روزهای یخبندان 112 روز

لینک های مفید