آخرین مناقصه ها

مزایده کالاهای اسقاطی

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد 608 قلم کالای اسقاطی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی صرفا در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) به فروش رساند.
متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، زمان بازدید و سایر شرایط مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی از زمان درج این آگهی به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: 310890

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/09/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/22

  • تاریخ : 1397/09/25 02:51:03 ب.ظ
لینک های مفید