چهارمین نشست کارگروه توسعه مدیریت هواشناسی استان آذربایجان شرقی
  • تاریخ : 1398/12/07

چهارمین نشست کارگروه توسعه مدیریت هواشناسی استان آذربایجان شرقی

چهارمین نشست کارگروه توسعه مدیریت هواشناسی استان آذربایجان شرقی در سال 98روز سه شنبه 6 اسفند ماه با حضور دکتر فتح زاده معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  در دفتر مدیر کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، چهارمین نشست کارگروه توسعه مدیریت هواشناسی استان آذربایجان شرقی در سال 98روز سه شنبه 6 اسفند ماه ساعت 8:30 با حضور علی دولتی مهر مدیر کل هواشناسی استان و دکتر فتح زاده معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اعضای شورای راهبری و دبیران کمیته های پنجگانه اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در دفتر مدیرکل برگزار شد.
 ابتدا دولتی مهر مدیر کل هواشناسی استان، ضمن عرض خیر مقدم به مهمان جلسه ، توضیحاتی از وضعیت عملکرد اداره کل هواشناسی استان ارائه نمودند سپس دبیر کمیته توسعه مدیریت، عملکرد سه ماهه چهارم اداره کل هواشناسی را ارائه نمود و دبیران کمیته های پنجگانه گزارش عملکرد سه ماهه کمیته خود را ارائه کردند همچنین شاخص های اختصاصی ابلاغی از طرف سازمان هواشناسی مرکزی در جلسه مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
در ادامه، دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در خصوص رفع چالش ها و بهبود عملکرد اداره کل، بیاناتی ارائه فرمودند.
وی تاکید نمودند: اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی برای هدف گذاری های سال 99 مباحث رفتار سازمانی و تعالی سازمانی را در دستور کار خود قرار داده و تبدیل به سازمان پیش رو گردد.
فتح زاده با اشاره به تفویض اختیار به شهرستان ها افزود: در خصوص تفویض اختیار به شهرستان ها، در سال آینده اختیارات بیشتری جهت خودکفایی و تصمیم سازی ایستگاه های اداره کل در نظر گرفته شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آمادگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را در خصوص برگزاری دوره های آموزش در زمینه های تخصصی هواشناسی در استان اعلام آمادگی نمودند.
1.JPG
2.JPG

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید