چهارمین جلسه نشست کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی هواشناسی آذربایجان شرقی
  • تاریخ : 1398/05/14

چهارمین جلسه نشست کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی هواشناسی آذربایجان شرقی

چهارمین جلسه نشست کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی هواشناسی آذربایجان شرقی روز یکشنبه 13 تیر در دفتر مدیر کل برگزار شد
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، در ابتدا دبیر کمیته با توجه با امتیازات کسب شده در سال گذشته عنوان کردند که تنها شاخص احصا فرایند ها در محور دولت الکترونیک دچار مشکل است که هیچ امتیازی به آن تعلق نگرفته است لذا خواستار شروع سریع کار تیم های بهبود گردیدند در این راستا برنامه زمانی که توسط آقای سیه سرانی تدوین گردیده بود جهت تصویب در کمیته مطرح گردید.

1.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید