نشست اعضای شورای اسلامی بندر شرفخانه، کوزه کنان و شند آباد با مدیر کل هواشناسی استان
  • تاریخ : 1398/03/22

نشست اعضای شورای اسلامی بندر شرفخانه، کوزه کنان و شند آباد با مدیر کل هواشناسی استان

رئیس شورای سلامی شهرستان و اعضای شورای اسلامی بندر شرفخانه، کوزه کنان و شند آباد در نشستی با مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در خصوص بررسی اقلیم منطقه، دیدار و گفتگو کردند
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، با توجه به این که تعرفه گاز مصرفی براساس اقلیم یك و میزان سرما در شهرهای مختلف تعیین شده و محاسبه می شود. بر این اساس رئیس شورای سلامی شهرستان و اعضای شورای اسلامی بندر شرفخانه، کوزه کنان و شند آباد روز دوشنبه 20 خرداد ماه با حضور در دفتر مدیر کل هواشناسی استان ضمن دیدار با مدیر کل، خواستار بررسی اقلیم منطقه شدند که قرار بر آن شد با درخواست کتبی جهت بررسی پیگیری گردد
1.jpg
2.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید