معرفی روند اجرای تهک کشاورزی در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی و گروه کاری کشاورزی، آب و منابع طبیعی استان
  • تاریخ : 1397/07/22

معرفی روند اجرای تهک کشاورزی در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی و گروه کاری کشاورزی، آب و منابع طبیعی استان

در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی و گروه کاری کشاورزی، آب و منابع طبیعی استان، روند اجرای تهک کشاورزی توسط دبیر تهک استان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، یونس اکبر زاده دبیر تهک استان در جلسه  کارگروه اقتصاد مقاومتی و گروه کاری کشاورزی، آب و منابع طبیعی استان که در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن ارائه گزارش از وضعیت بارش، دما و خشکسالی های استان طی سال زراعی 96-97 به معرفی روند اجرای تهک کشاورزی در استان پرداخت که در این میان به کاربردهای هواشناسی در بخش کشاورزی و برنامه های آتی سازمان هواشناسی برای توسعه سامانه هواشناسی کاربردی اشاره نمودند.
1.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید