قدر داني از فعاليتهاي هواشناسي در بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از اداره کل هواشناسي استان
  • تاریخ : 1395/09/02

قدر داني از فعاليتهاي هواشناسي در بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از اداره کل هواشناسي استان

به گزارش روابط عمومي اداره کل هواشناسي استان آقاي دکتر بهبودي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مورخ 95/9/2 با حضور در هواشناسي از بخش هاي مختلف اين اداره کل بازديد نمودند.در اين بازديد آقاي مطلبي فر در خصوص چالشهاي موجود در رابطه با نغيير اقليم ، آثار تغيير اقليم ، اثرات تغيير اقليم ، عوارض ناشي از تغيير اقليم در بخش کشاورزي و منابع آبهاي طبيعي و همچنين نقش هواشناسي در امنيت اجتماعي ، امور روزمره ، نقش هواشناسي در انرژي ، بهداشت عمومي ، سرويسهاي اطلاع رساني هواشناسي و همچنين در خصوص وضعيت ادارات و ايستگاه ها و ادوات و دستگاهها و نيروي انساني و اعتبارات جاري و عمراني اداره کل هواشناسي استان توضيحاتي را نمودند.
آقاي دکتر بهبودي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هم نقش پژوهش و تحقيقات در بهبود و ارتقا سطح زندگي غير قابل چشم پوشي دانسته و اعلام نمودند پيش بيني  هواشناسي  در برنامه ريزي مديريت جامعه شهرنشيني و خانواده نقش حياتي دارد.ايشان ضمن تشکر از خدمات ارائه شده توسط اين اداره کل در بخش هاي مختلف گفت فعاليت سازمان هواشناسي مهم و مورد توجه است و انشاء الله با افزايش بودجه اين اداره کل تنگناها و موانع موجود نيز برطرف گردد.
950902-1.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید