سیزدهیمن نشست شورای اداری هواشناسی آذربایجان شرقی
  • تاریخ : 1398/12/04

سیزدهیمن نشست شورای اداری هواشناسی آذربایجان شرقی

سیزدهیمن نشست شورای اداری هواشناسی آذربایجان شرقی روز یکشنبه 4 اسفند ماه در دفتر مدیر کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، سیزدهیمن نشست شورای اداری هواشناسی آذربایجان شرقی روز یکشنبه 4 اسفند ماه با حضور مدیر کل و اعضای شورا در دفتر مدیر کل آغاز شد.
در ابتدا، ابراهیمی دبیر جلسه گزارشی از اقدامات انجام گرفته مصوبات جلسه قبل را ارایه و دستور جلسه را مطرح کردند.
در ادامه جلسه دولتی مهر مدیر کل هواشناسی استان در خصوص بیمه حوادث میهن، توضیحاتی را ارایه و با نظر اعضای جلسه دستور دادند کلیه کارکنان از طرف اداره کل برای سال 99 در پوشش این بیمه قرار بگیرند.
مدیر کل هواشناسی استان با اشاره به ویروس کرونا و اقدامات لازم در اداره کل مباحثی را بیان، و به منظور جلوگیری از احتمال گسترش ویروس کرونا، رعایت مسائل بهداشتی در محل کار را تاکید نمودند. و از اعضای جلسه خواستند پیشنهاد های خود را در این راستا ارایه دهند.
در پایان جلسه هر یک اعضا گزارش عملکرد بهمن ماه حوزه خود را ارایه کردند.
1.JPG

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید