NoImage
  • تاریخ : 1395/09/28

جلسه شورای امربه معروف و نهی از منکر

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل هواشناسی استان اذربایجان شرقی با حضور مدیر کل محترم و سایر اعضاء روز یکشنبه مورخ 95/9/28 در دفتر مدیر کل برگزار شد.که در این جلسه رئیس شورا و اعضا نسبت به برگزاری هر چه بهتر نماز جماعت تاکید نمودند.


1.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید