جلسه در مورد تامین کسری اعتبارات عمرانی و هزینه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  • تاریخ : 1395/08/25

جلسه در مورد تامین کسری اعتبارات عمرانی و هزینه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی

آقاي مهندس مطلبي فر مدير كل هواشناسي به اتفاق معاونین این اداره کل مورخ 95/8/23 ضمن حضور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با رئیس این سازمان دیدار نمودند.در این دیدار آقای دکتر بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی همکاران زحمتکش کادر هواشناسی در جهت تامین اعتبارات عمرانی و هزینه ای قول مساعد دادند و مقرر گردید از اداره کل هواشناسی استان و پتانسیل های بالقوه آن بازدید داشته باشند.
 
950825-3.jpg
 

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید