تقدير و اهداي لوح مدير كل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
  • تاریخ : 1395/10/25

تقدير و اهداي لوح مدير كل هواشناسی استان آذربایجان شرقی

تقدير و اهداي لوح مدير كل هواشناسی استان آذربایجان شرقی از همکاران جهت برگزاری دو دوره اموزشی " محصولات و کاربرد رادار هواشناسی " و " پدیده شناسی در ایستگاه های همدیدی " به گزارش روابط عمومي اداره كل هواشناسی استان آذربایجان شرقی    مطلبی فر مدیر کل محترم هواشناسی استان آذربایجان شرقی از تلاشهاي تعدادي از همكاران جهت برگزاری دو دوره اموزشی " محصولات و کاربرد رادار هواشناسی " و " پدیده شناسی در ایستگاه های همدیدی " با اهداي لوح قدرداني کردند.

1.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید