تصویب  طرح پیشنهادی خودکار سازی ایستگاه های هواشناسی در کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان
  • تاریخ : 1397/04/31

تصویب طرح پیشنهادی خودکار سازی ایستگاه های هواشناسی در کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان

هواشناسی استان آذربایجان شرقی در کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان که در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد  پیشنهاد خودکار سازی ایستگاه های هواشناسی استان را مطرح نمود که مورد تصویب کارگروه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، در جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی که با حضور رئیس و معاونین سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل مدیریت بحران استان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیر گروه خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی استان، معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی و سایر اعضای کارگروه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد. دبیر تهک استان با اشاره به اهمیت نقش هواشناسی در حوزه های مختلف بخصوص در کشاورزی، طرح پیشنهادی خودکار سازی ایستگاه های هواشناسی سنتی موجود، ایجاد ایستگاه های هواشناسی جدید و مطالعه و طراحی ایجاد سامانه هشدار سریع بلایا، در سه فاز با اعتبار صد و چهل میلیارد ریال مطرح نمود که مورد تصویب کارگروه قرار گرفت و مقرر شد در قالب طرح پیشنهادی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت استان طرح گردد.
image_2018_7_22-9_37_9_871_NPc.png

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید