تحلیل آب و هوا و پایش خشکسالی استان آذربایجان شرقی در سال زراعی جاری (مهر تا تیر 97)
  • تاریخ : 1397/05/28

تحلیل آب و هوا و پایش خشکسالی استان آذربایجان شرقی در سال زراعی جاری (مهر تا تیر 97)

 به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، مطلبی فر مدیر کل هواشناسی استان گفت: میانگین بارش سال زراعی جاری (مهر تا تیر 97) در استان 327.5  میلیمتر می باشد که نسبت به بلند مدت 18/0   درصد افزایش داشته است و میانگین دمای سال زراعی 11.6 درجه سانتی گراد بوده که افزایش 1.6  درجه ای نسبت به بلند مدت را نشان می دهد.
وی افزود: نقشه پراکندگی بارش سال زراعی جاری نسبت به بلند مدت نشان می دهد به جز مناطق ورزقان و سراب که کاهش 7 درصدی بارش روبرو بوده اند، بقیه مناطق استان بارش بالای نرمال داشتند.
مطلبی فر اضافه کرد: مناطق شرفخانه، شبستر، کلیبر، هریس و سهند دارای بیشترین افزایش بارش نسبت به نرمال بیش از 35 درصد بودند.
وی ادامه داد:توزیع جغرافیایی بارندگی در سال زراعی جاری در استان تا تیر 97 نشان می دهد بارش در استان از 210  تا 500  میلیمتر در نوسان است در این بین منطقه ی ارسباران شامل کلیبر، هریس، اهر ومناطق چاراویماق و مرند بیشترین بارش بالای 380  میلیمتر را داشتند و کمترین بارش مربوط به منطقه سراب با 209 میلیمتربارش است.
وی بیان داشت: میانگین بارش تیر ماه در سطح استان 1.6 میلیمتر می باشد که بیشترین مقدار در مرند به میزان 10  میلیمتر گزارش شده است. همین آمارها نشان دهنده کاهش 82 درصدی بارش تیر نسبت به نرمال است.
مطلبی فر با اشاره به میانگین اختلاف دمای سال زراعی جاری استان نسبت به بلند مدت که 1.6 درجه سانتیگراد است افزود: کل استان افزایش دما نسبت به بلند مدت داشته است که کمترین افزایش مربوط به مناطق کلیبر و شرفخانه می باشد.

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید