NoImage
  • تاریخ : 1396/10/09

بر گزاری اولین جلسه کمیته بهره وری عالی در اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی

کمیته بهره وری عالی روز شنبه 96/10/09 در محل دفتر مدیریت اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، اولین جلسه کمیته بهره وری عالی روز شنبه 96/10/09 با حضور مدیر کل و سایر اعضاء در دفتر مدیر کل برگزار شد. در این جلسه در مورد تشکیل و انتخاب اعضاء کمیته های راهبردی و اجرایی به بحث و گفتگو پرداختند.
1.jpg
 


 

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید