NoImage
  • تاریخ : 1398/05/13

برگزاری کارگاه آموزشی پیاده سازی سیستم پیش آگاهی و مدیریت زنگ زرد گندم بر پایه GIS و WEBGIS

کارگاه آموزشی پیاده سازی سیستم پیش آگاهی و مدیریت زنگ زرد گندم بر پایه GIS و WEBGIS در سازمان هواشناسی کشور توسط دبیر تهک استان آذربایجان شرقی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی،  در این کارگاه با توجه به اهمیت بیماری زنگ زرد گندم در کشاورزی و همچنین ارتباط قوی بین پارامترهای هواشناسی و وقوع این بیماری در غلات، سیستمی پیش آگاهی و مدیریت این بیماری بر پایه GIS و WEBGIS که توسط یونس اکبرزاده دبیر تهک استان آذربایجان شرقی طراحی گردیده بود به صورت یک کارگاه در سازمان هواشناسی کشور ارائه گردید
photo_2019-08-07_08-25-13.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید