NoImage
  • تاریخ : 1395/02/12

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه گزارش RVR در شمال غرب کشور

كارگاه آموزشي آشنايي با نحوه گزارش RVR(سامانه كمك ناوبري هواشناسي)با حضور آقاي مهندس جعفري مدير مركز آموزش سازمان هواشناسي كشور در اداره كل هواشناسي استان مورخ 20/10/94 برگزار گرديد.در اين كارگاه كه همكاران هواشناسي و همكاران برج مراقبت پرواز فرودگاه تبريز و نمايندگاني از ادارات كل هواشناسي استانهاي آذربايجان غربي و اردبيل كه داراي دستگاه RVRمي باشند حضور داشتند. شركت كنندگان در اين كارگاه علاوه بر آموزش نحوه گزارش اين سامانه پاسخ سوالات و ابهامات خود را توسط مدير مركز آموزش سازمان هواشناسي كشور گرفتند.
 

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید