برگزاری چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در هواشناسی آذربایجان شرقی
  • تاریخ : 1398/07/09

برگزاری چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در هواشناسی آذربایجان شرقی

چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در هواشناسی آذربایجان شرقی روز دوشنبه 8 مهر با حضور مدیر کل و اعضای کمیته در دفتر مدیر کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، این جلسه با دستور کار جلسه بررسی گلوگاههای فساد؛ تدوین برنلمه ارتقاء و شاخص های سلامت اداری ، تهیه برنامه زمانبندی برای بازرس سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی و تقسیم کار پیگیری و انجام شاخص های سلامت اداری برگزار شد.
در ابتدای جلسه، ابراهیمی دبیر کمیته ضمن اشاره به مصوبات اجرا شده جلسه قبلی، دستور کار این جلسه را بیان کرده و از اعضای جلسه خواستند در خصوص پیش نویس تهیه شده گلوگاههای فساد شناسایی شده نظرات خود را بیان فرمایند.
در این جلسه سه نقاط آسیپ پذیری مالی و یک نقاط آسیب پذیری اداری مورد تصویب کمیته قرار گرفته و با بحث و بررسی و تبادل نظر راهکارهای پیشگیرانه لازم و همچنین راهکارهای عملی پیش بینی شده برای مقابله با نقاط آسیب پذیر طرح و مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
در ادامه جلسه در خصوص تدوین برنامه ارتقاء و شاخص های سلامت اداری، تهیه برنامه زمان بندی برای بازرس سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص گرفته شد.
1.JPG

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید