برگزاری هفتمین نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در هواشناسی آذربایجان شرقی
  • تاریخ : 1398/10/19

برگزاری هفتمین نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در هواشناسی آذربایجان شرقی

هفتمین نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در هواشناسی آذربایجان شرقی روز سه شنبه  17 دی ماه با حضور مدیر کل و اعضای کمیته در دفتر مدیر کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، هفتمین نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با دستور جلسه بررسی موضوع موضوع شکایت یکی از همکاران، گزارش نه ماهه شکایت مردمی در بستر سامد و بررسی شاخص های سلامت و صیانت از حقوق شهروندی، روز سه شنبه 17 در ماه با حضور مدیر کل و اعضای کمیته در دفتر مدیر کل برگزار شد.
در ابتدای جلسه، ابراهیمی دبیر کمیته ضمن اشاره به مصوبات اجرا شده جلسه قبلی، دستور کار این جلسه را بیان نموده و از مسئول رسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد خواستند گزارش نه ماهه سامد را ارائه دهند.
در ادامه رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع طبق بند 3 چهارمین صورت جلسه کمیته سلامت اداری، در خصوص گلوگاه های فساد شناسایی شده( عدم کنترل اموال ورود و خروج از انبار) در راستای راهکارهای علمی پیش بینی شده برای ارتقاء سلامت اداری، فلوچارت تهیه شده را ارائه کردند.
در ادامه جلسه سایر موارد مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاد گردید.
1.JPG

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید