برگزاری نشت و جلسه هم اندیشی مدیر محترم آموزش هواشناسی و علوم جو با کارشناسان هواشناسی فرودگاه تبریز و کارشناسان برج مراقبت پروازدر مورخ 95/10/15 در برج مراقبت تبریز
  • تاریخ : 1395/10/15

برگزاری نشت و جلسه هم اندیشی مدیر محترم آموزش هواشناسی و علوم جو با کارشناسان هواشناسی فرودگاه تبریز و کارشناسان برج مراقبت پروازدر مورخ 95/10/15 در برج مراقبت تبریز

برگزاری نشت و جلسه هم اندیشی مدیر محترم آموزش هواشناسی و علوم جو با کارشناسان هواشناسی فرودگاه تبریز و کارشناسان برج مراقبت پروازدر مورخ 95/10/15 در برج مراقبت تبریز
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی به منظور ایجاد هماهنگی لازم فی مابین کارشناسان هواشناسی فرودگاهی و کارشناسان برج مراقبت در مورخ 95/10/15 جلسه ای با حضور مدیر محترم آموزش هواشناسی و علوم جو در برج مراقبت پرواز تبریز برگزار و ضمن اموزش سامانه خودکار RVR  به کارشناسان زیربط در خصوص موارد هواشناسی هوانوردی توضیحات ارائه گردید.

1.jpg

3.jpg

2.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید