NoImage
  • تاریخ : 1395/02/12

برگزاری مراسم ادای سوگند کارکنان جدیدالورود اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی

با هماهنگي بعمل آمده مراسم ادای سوگند کارکنان جدیدالورود اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان شرقی در اداره كل هواشناسي استان مورخ 29/10/94 با حضور مدير كل راه و شهرسازي و مدير كل هواشناسي و سرپرست معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برگزار و تعداد 128 نفر از كاركنان جديدالاستخدام آن اداره كل شروع بكار نمودند.
 

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید