NoImage
  • تاریخ : 1395/09/28

برگزاری جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

جلسه سلامت اداری در محل اداره کل با حضور مدیر کل و سایر اعضای ستادی در بیست وهشتم اذر نود و پنچ برگزار شد.
که در این جلسه راهكارهاي مناسبی در جهت خدمات رساني مطلوب تر به ارباب‌رجوع تصميماتي اتخاذ شد.1.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید