برگزاری اولین دیسکاشن هواشناسی کشاورزی در شهرستان مراغه
  • تاریخ : 1397/11/21

برگزاری اولین دیسکاشن هواشناسی کشاورزی در شهرستان مراغه

اولین دیسکاشن هواشناسی کشاورزی در شهرستان مراغه با حضور مدیر جهاد کشاورزی و کارشناسان بخش های مختلف جهاد کشاورزی شهرستان مراغه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی آذربایجان شرقی اولین دیسکاشن هواشناسی کشاورزی در شهرستان مراغه با حضور مدیر جهاد کشاورزی و کارشناسان بخش های مختلف جهاد کشاورزی شهرستان مراغه و معاون توسعه وپیش بینی، سرپرست پیش بینی، دبیر تهک استان و رئیس و کارشناسان هواشناسی شهرستان مراغه برگزار شد.
 در این جلسه پس از انجام دیسکاشن هواشناسی کشاورزی و ارائه توصیه های لازم برای کشاورزان منطقه به بحث و بررسی در مورد نحوه همکاری جهت انجام جلسات مشترک دیسکاشن هواشناسی کشاورزی پرداختند. در این جلسه اشجعی معاون توسعه و پیش بینی استان نیز از فرایند و تاریخچة تهیه پیش‌بینی‌های هواشناسی استان توضیحاتی ارائه نموده و به رویکرد جدید سازمان هواشناسی در کاربردی نمودن پیش‌بینی‌ها اشاره نموده و هدف از ایجاد سامانة تهک را نیز در همین راستا دانستند. سپس اکبر زاده دبیر تهک استان در مورد سامانة تهک و نحوة ارائة خدمات آن به کاربران (بصورت پیامک یا ایمیل) توضیحاتی ارائه نمودند. ایشان در ادامه به راه‌اندازی مرحلة اول منطقه‌ای نمودن پیش‌بینی‌های هواشناسی کشاورزی اشاره نموده و نحوة تهیة بولتن‌های مربوطه با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان را تشریح نمودند. در پایان جلسه نیز دکتر کریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مراغه بر همکاری بین بخشی جهاد کشاورزی و هواشناسی شهرستان مراغه تأکید نمودند.

 

photo_2019-02-14_21-20-08.jpg
photo_2019-02-14_21-21-44.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید