برنامه هفته پژوهش
  • تاریخ : 1395/09/13

برنامه هفته پژوهش

برنامه هفته پزوهشی که شامل کارگاه آموزشی، سخنرانی علمی-آموزشی و نشست پژوهشی می باشد طبق جدول زمانبندی ذیل، در اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی، ارائه می گردد.

تاریخ موضوع مکان ساعت
95/9/14 برگزاری جلسه کمیته پژوهشی دفتر مدیریت 10:30
95/9/15 کارگاه مدلسازی عددی WRF پیش بینی 13
95/9/16 تغییر اقلیم (سخنرانی) پیش بینی 13
95/9/17 گردوغبار SDS-WAS (سخنرانی) پیش بینی 13
95/9/18 روز درهای باز پیش بینی 13
 

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید