بازدید معاونت محترم فنی و شبکه ایستگاه ها از ایستگاه هواشناسی باران سنجی میاب مرند و تقدیر از متصدی ایستگاه
  • تاریخ : 1396/10/14

بازدید معاونت محترم فنی و شبکه ایستگاه ها از ایستگاه هواشناسی باران سنجی میاب مرند و تقدیر از متصدی ایستگاه

حبیب عبدلی معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی استان آذربایجان شرقی به همراه ذیحسابی و رئیس توسعه مدیریت و منابع از ایستگاه هواشناسی باران سنجی میاب مرند بازدید بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی،ایستگاه هواشناسی باران سنجی میاب یکی از ایستگاه های باران سنجی نمونه استان که بیش از نیم قرن سابقه ایستگاه داشته و دارای آرشیو منظم و دقیق آماری می باشد
در این ایستگاه تمام فرم ها و دستور العمل ها بطور دقیق نگهداری و اقدام شده و حتی هر فرم ماهانه در اول ماه بعد تحویل ایستگاه هواشناسی شهرستان گردیده و ضمن کنترل کیفی در دفتر گزارشات با نام گیرنده ثبت شده است.
گفتنی است در این بازدید از متصدی ایستگاه هواشناسی باران سنجی میاب مرند بعنوان یکی از ایستگاه های باران سنجی نمونه استان با اهدای لوح، تقدیر و تشکر بعمل آمد.
1.jpg2.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید