بازدید مدیر کل از هواشناسی فرودگاهی و جو بالای تبریز
  • تاریخ : 1398/03/06

بازدید مدیر کل از هواشناسی فرودگاهی و جو بالای تبریز

مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی از اداره هواشناسی فرودگاهی و جو بالای تبریز بازدید بعمل آورد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، دولتی مهر مدیر کل هواشناسی استان به اتفاق رئیس اداره شبکه پایش، نصف شبی از اداره هواشناسی فرودگاهی و جو بالای تبریز بازدید و در جریان چگونگی ارسال رادیو سوند به سطوح فوقانی جو و دریافت داده ها و پارامتر های جوی از سطوح فوقانی، قرار گرفتند
۲۰۱۹۰۵۲۹_۰۳۵۵۲۰.jpg
۲۰۱۹۰۵۲۹_۰۴۱۰۲۳.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید