بازدید رئیس شبکه پایش هواشناسی استان از اداره هواشناسی شهرستان سراب
  • تاریخ : 1397/05/29

بازدید رئیس شبکه پایش هواشناسی استان از اداره هواشناسی شهرستان سراب

رئیس شبکه پایش هواشناسی استان آذربایجان شرقی به همراه دبیر تهک استان از اداره هواشناسی شهرستان سراب بازدید بعمل آورد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی، رئیس شبکه پایش هواشناسی استان ضمن حضور در اداره هواشناسی شهرستان سراب از محوطه ، پلات فرم و... بازدید نموده و در جریان امکانات فعلی و نواقص و کمبودها قرار گرفت.
در پایان این بازدید جلسه راهبردی تهک با حضور رئیس شبکه پایش، دبیر تهک، مسئول و کارشناسان اداره هواشناسی شهرستان سراب، در خصوص معرفی اجرای سامانه خودکار تهک برگزار شد.
1.jpg

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید