اولین جلسه گردهمایی رؤسای ادارات هواشناسی آذربایجان شرقی در سال 97
  • تاریخ : 1397/06/20

اولین جلسه گردهمایی رؤسای ادارات هواشناسی آذربایجان شرقی در سال 97


اولین جلسه گردهمایی رؤسای ادارات هواشناسی استان آذربایجان شرقی با حضور مدیر کل، معاون توسعه و پیش بینی و تمامی رؤسای ستادی و شهرستانی روز دوشنبه شهریور سال 97 در دفتر مدیر کل برگزار شد
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، در ابتدای جلسه مطلبی فر مدیر کل هواشناسی استان ضمن عرض خیر مقدم، در خصوص اهداف سازمان و برنامه های اداره کل مطالبی را ارائه نموده و خواستار همکاری و همدلی کلیه همکاران در خصوص پیشبرد این اهداف شده و هدف از برگزاری این جلسات را بررسی مشکلات ادارات و تصمیم گیری در جهت رفع آنها دانست
در این جلسه هر یک از مسئولین ستادی مباحثی را در خصوص حوزه کاری خود بیان نمودند که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای سیاست سازمان در خصوص خودکار سازی، سامانه فعلی ارسال اطلاعات جوی مورد نقد و بررسی گردید و کلیه سامانه های جدید تحت وب جهت ارسال و دریافت اطلاعات جوی و پیش بینی و در حوزه کشاورزی و ارائه آمار معرفی گردید و آموزش های لازم داده شد که در آینده نزدیک مورد بهره برداری ق