اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد هواشناسی آذربایجان شرقی
  • تاریخ : 1399/04/09

اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد هواشناسی آذربایجان شرقی

اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد هواشناسی استان آذربایجان شرقی روز یکشنبه  8 تیر ماه با حضور معاونین رئیس جلسه و دبیران کمیته های پنج گانه در دفتر معاونت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، در ابتدا وحیدی دبیر کمیته به شرح انتظارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی از شیوه ارزیابی عملکرد سالیانه کمیته ها پرداخت و شیوه نامه ارزیابی عملکرد یکی از کمیته ها به عنوان نمونه تشریح کرد.
در ادامه امین فرتاش نعیمی رئیس جلسه به دبیران کمیته های پنج گانه تاکید نمودند  ضمن برگزاری منظم جلسات، با جدیدت برنامه های کمیته ها را پیگیری نمایند.
وی از دبیران کمیته های پنج گانه خواستند برنامه عملیاتی خود را به کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی ارسال و هم چنین نقش اعضای کمیته ها را مشخص کنند.
1.JPG

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید