افزایش 59  درصدی بارش در آذربایجان شرقی نسبت به بلند مدت
  • تاریخ : 1398/01/17

افزایش 59 درصدی بارش در آذربایجان شرقی نسبت به بلند مدت

میانگین بارش در استان آذربایجان شرقی از اول مهرماه تا شانزدهم فروردین ماه سال جاری نسبت به بلند مدت، 59 درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، دولتی مهر مدیر کل هواشناسی استان از افزایش 59 درصدی بارش در استان خبر داد و تصریح نمود: میانگین بارش در آذربایجان شرقی، از اول مهر تا شانزدهم فروردین ماه سال جاری 266.2 میلی‌متر به ثبت رسیده، که نسبت به سال گذشته 31 درصد وبه بلند مدت 59 درصد افزایش یافته است که در این میان استان آذربایجان شرقی حدود 94 درصد از بارش سالانه خود را دریافت نموده است.
دولتی مهر افزود: بیش‌ترین میزان بارندگی در سال زراعی جاری با حدود 335.6 میلی متر از شهرستان ملکان  و کمترین میزان بارندگی با 221.8 میلی متر از شهرستان سراب به ثبت رسیده است.
این مسئول تصریح نمود: میزان بارندگی ثبت شده در سال زراعی جاری از شهرستان تبریز 256.4میلی متر بوده که نسبت به سال گذشته 27.1 درصد و نسبت به بلند مدت 62 درصد افزایش داشته است.
مدیر کل هواشناسی با اشاره به دمای استان افزود: طی سال آبی جاری دمای استان به طور میانگین 5.4 درجه بوده که نسبت به سال گذشته 1.3- درجه کاهش و نسبت به بلند مدت یک درجه افزایش نشان می دهد که در این میان خدآفرین  با میانگین دمای 8.7 درجه بیشترین دما و شهرستان سراب با میانگین دما 3.1 درجه کمترین دما را داشته است.

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید