NoImage
  • تاریخ : 1396/05/11

افزایش اعتبار عمرانی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی

برای نخستین بار اعتبارات عمرانی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در سال 96 به بیش از سیزده میلیارد ریال رسید.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، برای نخستین بار در سال 1396 اعتبارات مستمر تملک دارایی های سرمایه ای اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی به بیش از سیزده میلیارد ریال رسید. بنا به گفته  مهندس امین فرتاش رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع، این مبلغ در مقایسه با سال قبل حاکی از افزایشی بالغ بر 9 میلیارد ریال می باشد.
وی این افزایش را ناشی از ارتقاء سطح تعامل بین اداره کل هواشناسی استان وسازمان برنامه و بودجه استان دانسته و افزود با اهتمام جناب آقای مهندس مطلبی فر مدیر کل محترم هواشناسی استان در طی سال های اخیر موفق شده ایم تا اهمیت رسالت و ماموریت های هواشناسی در پیشبرد اهداف توسعه ای کشور را به نهاد های برنامه ریز و تصمیم ساز بیش از پیش تشریح و توجیه نماییم که برآیند آن در افزایش اعتبارات از یک سو و از سوی دیگر با کسب عالی ترین امتیاز در ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی اداره کل نمود پیدا کرده است.
مهندس فرتاش همچنین از ارائه برنامه عملیاتی توسعه و تجهیز ایستگاههای هواشناسی استان در آینده نزدیک خبر داده از رویکرد مثبت سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به برنامه های توسعه ای قدردانی نمود.نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید