ارائه مقاله با عنوان ارزیابی تغییراقلیم بارش های سنگین سالانه و تابستانه منطقه شمال غرب ایران
  • تاریخ : 1398/04/08

ارائه مقاله با عنوان ارزیابی تغییراقلیم بارش های سنگین سالانه و تابستانه منطقه شمال غرب ایران

مقاله ای با عنوان ارزیابی تغییراقلیم بارش های سنگین سالانه و تابستانه منطقه شمال غرب ایران توسط کارشناسان گروه تحقیقات هواشناسی آذربایجان شرقی که در کنفرانس تغییراقلیم دانشگاه خوارزمی پذیرفته شده بود، ارائه شد
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، این مقاله در همایش علمی یک روزه که از طرف دانشکده علوم جغرافیای دانشگاه خوارزمی با سردبیری آقای دکتر علیجانی استاد بنام جغرافیای کشور برگزار شد توسط دکتر اصلاحی کارشناس اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی ارائه گردید طبق نتایج گرفته شده از این مقاله که ایستگاه های هواشناسی تبریز و ارومیه مورد مطالعه قرار گرفته بود طی سه دوره ی 20 ساله ی آتی ( 2040-2021، 2060-2041 و 2080-2061) میانگین تعداد روزهای بارش سنگین سالانه در هر دو ایستگاه افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر تغییر اقلیم با در نظر گرفتن هر سه سناریوی RCP26، RCP45 و RCP85 باعث افزایش تعداد بارش های سنگین در طول سال خواهد بود.
برای بارش های سنگین تابستانه تغییراتی مشاهده نگردید. زیرا طبق نتایج برای هر دو ایستگاه میانگین تعداد بارش سنگین تابستانه با سه دوره 20 ساله ی آتی تفاوت چندانی نداشته و حتی در ایستگاه تبریز این نوع بارش کاهش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر اقلیم بر بارش های سنگین تابستانه تأثیر چندانی ندارد.
در رابطه با روند بارش های سنگین طی سه دوره ی آتی می توان نتیجه گرفت که برای بارش سنگین سالانه این روند افزایشی است و برای بارش تابستانه روند خاصی وجود ندارد.
 گفتنی است در این کنفرانس چند تن از مسئولین و اساتید از جمله آقای دکتر رنجبر رئیس پژوهشکده هواشناسی کشور به ارائه سخنرانی پراختند در آخر نیز بیانیه ی کنفرانس توسط آقای دکتر علیجانی قرائت شد.
image_2019_7_2-8_32_6_970_bi6.png

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید