اخذ گواهينامه ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت و ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی
  • تاریخ : 1395/02/12

اخذ گواهينامه ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت و ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ازﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن و با تلاش بی وقفه واحدهاي مختلف از جمله حوزه معاونت فني و شبكه ايستگاه ها و اداره توسعه مدیریت و منابع  در راستای استقرار مراحل مختلف اعم از تعاریف فرآیندها و تعامل آنها و بهینه سازی روش ها و بازنگری و به روز رسانی و بهبود مستمر و مشتری مداری در چارچوب استراتژی و برنامه عملیاتی و در راستای اهداف تعریف شده و مطابق با استانداردهای بین المللی اداره كل هواشناسي استان موفق به کسب گواهینامه ( ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت)و گواهینامه( ISO 14001سیستم مدیریت زیست محیطی)گردید.

نظرات خود را مطرح کنید.

دیدگاه خود را درمورد این خبر بیان کنید.


نوشتن پیام 
لینک های مفید