بولتن سالانه سازمان هواشناسي استان آذربايجان شرقي

پیش بینی فصلی سه ماهه (اردیبهشت تا تیر 1397)

فصلنامه بهار 95

فصلنامه تابستان 1395

فصلنامه پاییز 1395

فصلنامه زمستان 1395

تحلیل آب و هوای سال زراعی 96-95 ( مهر لغایت شهریور 96)

فصلنامه بهار 1396

تحلیل آب و هوای سال زراعی 97-96 ( مهرتا اردیبهشت97)

فصلنامه تابستان 1396

عملکرد پژوهشی سال 1396

فصلنامه زمستان 1396

پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید