بولتن سالانه سازمان هواشناسي استان آذربايجان شرقي

پیش بینی فصلی سه ماهه (شهریور تا آبان 1399)

تحلیل آب و هوای استان در مرداد ماه 1399

پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
لینک های مفید