بولتن سالانه سازمان هواشناسي استان آذربايجان شرقي

فصلنامه بهار 1396

فصلنامه تابستان 1396

فصلنامه زمستان 1396

فصلنامه بهار 1397

فصلنامه تابستان 1397

پیش بینی فصلی سه ماهه (اسفند تا اردیبهشت 1399)

تحلیل آب و هوای سال زراعی تا بهمن ماه 1398

پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
لینک های مفید