ایستگاه های اقلیم شناسی

نام ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع سال تاسیس
ارسباران 46`45' 38`25' 1100 1379
ایلخچی 45`58' 37`57' 1355 1392
تحقیقات دیم(مراغه) 46`27 37`17' 1725 1374
تسوج 45`21' 38`19' 1500 1379
خداآفرین (مرکز تحقیقات بوقلمون کشور) 46`50' 39`01' 400 1379
خسروشاه(مرکز تحقیقات کشاورزی) 46`02' 37`58' 1338 1378
مراغه 46`14' 37`23' 1477 1381
لینک های مفید