مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

 
1394
امیدفر و همکاران ، تحلیل بارش تندری دوم خرداد 1391 شمال غرب کشور،با استفاده از محصولات رادارهواشناسی تبریز، کنفرانس ملی هواشناسی ایران، دانشگاه یزد
پوراصغر و همکاران، تحلیل همدیدی شکل گیری بارش تندری در شمال غرب کشور در دوره گرم سال: مطالعه موردی، کنفرانس ملی هواشناسی ایران، دانشگاه یزد
اکبرزاده و همکاران ، واسنجی شاخص NDVI در بررسی پدیده گرد و غبار در منطقه شمال غرب کشور با استفاده از داده های ماهواره ای ، کنفرانس تغییر اقلیم ، تهران
اکبرزاده و همکاران ، بررسی روند تغییرات بارش در حوضه جنوبی ارس طی ده های اخیر،زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل 
منصوری و همکاران، پیش بینی بارش های سیلابی با استفاده از سامانه هشدار سریع رادار هواشناسی، کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب
 
1393
پوراصغر و همکاران، پایش بارش با استفاده از محصولات رادار هواشناسی در وضعیت بارور سازی ابرها، دومین همایش ملی بحران آب، شهرکرد
سیه سرانی و همکاران، بررسی نیازمندی های صنایع فراساحا به تکنولوژی داده های Metoceanو دستورالعمل هایی برای آنالیز آنها، پانزدهمین همایش صنایع دریایی ایران، بندرعباس
 
1392
اصلاحی و همکاران ، آشکارسازی تغییر اقلیم حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از بررسی روند تغییرات دراز مدت اقلیمی ، همایش ملی پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب ، تبریز
اکبرزاده و همکاران ، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب ، مطالعه موردی : بررسی تغییرات بارش در حوضه دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای مناسب در بهبود مدیریت مصرف آب ، همایش ملی پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب ، تبریز
 
پوراصغر و همکاران، بررسی بارش تگرگ در استان آذربایجان شرقی با استفاده از محصولات رادار، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی ، دانشگاه خوارزمی،تهران
سیه سرانی و همکاران،تعیین محل مین های شناور نزدیک سطح با استفاده از سامانه های بدون سرنشین در خلیج فارس،یازدهمین همایش صنایع دریایی،کیش
حسنعليزاده و همکاران، بررسي جهت ورود گردوخاك در استان آذربايجان شرقي، کنفرانس بين المللی گرد و غبار ، دانشگاه خرم آباد
حسنعليزاده و همکاران ، تحليل آماری و سينوپتيکی پديده گرد و خاک در استان آذربايجان شرقی، کنفرانس بين المللی ، خرم آباد
صدايی و همکاران، تحليل آماری بر بارشهای شديد کلان شهر تبریز طی 2011-1951 ، مديريت سيلاب، تهران
 وحیدی و همکاران ، بررسی منطقه ای اثرات خشکیدگی دریاچه ارومیه با استفاده از محصولات رادار هواشناسی، همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب، تبریز
 اصلاحی و حسنعلیزاده، ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل تغییر اقلیم HadCM3 جهت ارزیابی تغییر اقلیم حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران
سیه سرانی و همکاران،تعیین محل مین های شناور نزدیک سطح با استفاده از سامانه های بدون سرنشین در خلیج فارس، چهاردهمين همايش صنايع دريايي ايران، کیش
 
1391
اصلاحی و همکاران، بررسي اثرات خشکسالي بر کشت محصول گندم ديم در استان آذربايجان شرقي، نخستين همايش توسعه روستايي و کشاورزي، پيرانشهر
منصوری و همکاران ، بررسی موردی جبهه زایی سامانه چرخندی بر روی دریای سیاه با استفاده از تابع جبهه زایی ، پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران
پوراصغر و همکاران ، تاثير خشک شدن درياچه اروميه در انتشارات ذرات نمک به محيط پيرامون، همايش ملی جريان و آلودگی هوا، تهران
پوراصغر و همکاران، بررسی شار رطوبت در دوره های تر سالی و خشک سالی استان آذربايجان شرقی، پنجمين کنگره بين المللی جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه تبریز
اکبرزاده و همکاران ، تحليل مکانی پديده گرد و خاک در استان آذربايجان شرقی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايی GIS، همايش ملی جريان و آلودگی هوا، تهران
اميدفر و همکاران، تاثير وارونگی دما (اينورژن ) در افزايش آلودگی هوای شهر تبریز، همايش ملی جريان و آلودگی هوا، تهران
صدايی و همکاران، تعيين آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از شاخص PSI، همدان
عبدلی و همکاران، بررسي تاثير پارامتر هاي هواشناسي بر تبخير-تعرق مرجع با استفاده از سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي(مطالعه موردي منطقه تبريز) ، سومين همايش ملی مديريت منابع آب، ساري
فرتاش، شورا و نظام پيشنهادها، استانداري آذربايجان شرقي
سیه سرانی و همکاران، مخاطرات و بحران هاي دريايي وبررسي رابطه آموزش هاي ضمن خدمت با مديريت بحران دريايي، نهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي، تهران
 
1390
حسنعليزاده و همکاران، پايش وقوع خشكسالي در منطقه شمالغرب ايران ،تركيه
 
اکبرزاده و همکاران، تحلیل آماری بر تغییرات میانگین سالانه دمای شهر تبریز طی دوره آماری 1951تا 2007
 
سلطانی و همکاران، بررسی تاثیر وارونگی دما در افزایش آلودگی هوای کلان شهرها، سازمان هواشناسی ، تهران
 
صدايی و همکاران، بررسی تاثیر وارونگی دما در افزایش آلودگی هوای کلان شهرها،اصفهان
 
فرتاش، سمينار مديريت فرآيندهاي سازماني، دانشگاه مديريت دانشگاه تهران
 
فرتاش، سمينار نظام پيشنهادها، دانشگاه مديريت دانشگاه تهران
 
سیه سرانی و همکاران، بررسی پارامتر های آیرودینامیکی، هیدرودینامیکی و الکتریکی توربین های بادی فراساحلی جهت تولید برق بهینه، چهارمین همايش ملی مهندسی فراساحل ، تهران
 
 
 1389
حسنعليزاده و همکاران، بررسي سينوپتيكي و آماري جهت باد غالب در استان آذربايجان شرقي، سومين همايش ملی جغرافيا،  پيرانشهر
 

لینک های مفید