پیش بینی کشاورزی

تاریخ فایل پیش بینی
اطلاعیه جوی شماره 28 مورخ 14000631 دانلود
هشدار جوی شماره 27 دانلود
اطلاعیه جوی شماره 26 مورخ 14000610 دانلود
هشدار جوی 25 مورخ 1400/5/20 دانلود
هشدار جوی شماره 24 مورخ1400/5/18 دانلود
هشدار جوی شماره 23 مورخ1400/05/14 دانلود
اطلاعیه جوی شماره 22 مورخ 14000509 دانلود
هشدار جوی شماره 21 مورخ1400/5/8 دانلود
هشدار جوی شماره 20 مورخ1400/5/6 دانلود
هشدار جوی شماره 19 مورخ 1400/5/4 دانلود
هشدار جوی شماره 18 مورخ 1400/4/24 دانلود
هشدار جوی شماره 17 مورخ 1400/4/22 دانلود
هشدار جوی شماره 16 مورخ 1400/4/8 دانلود
هشدار جوی شماره 15 مورخ 1400/4/6 دانلود
هشدار جوی شماره 14 مورخ 1400/3/3 دانلود
هشدار جوی شماره 12 مورخ 1400/2/30 دانلود
هشدار جوی شماره 10 مورخ 1400/2/13 دانلود
هشدار جوی شماره 9 مورخ 1400/02/09 دانلود
هشدار نارنجی 1400/02/07 دانلود
هشدار جوی شماره 7 مورخ 1400/2/5 دانلود
هشدار جوی شماره 6 مورخ 1400/1/23 دانلود
هشدار جوی شماره 5 مورخ 14000121 دانلود
هشدار شماره 4 مورخ 14000119 دانلود
اطلاعیه جوی شماره 3 مورخ 14000110 دانلود
اطلاعیه و مناسبت ها
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
 • شعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
 • نام گذاری سال 1400: تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
 • همه باهم، برای هم تا مهار کرونا
گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • جلفا
  27
  هريس
  20
تابلو اعلانات
هشدارهای جوی
اطلاعیه جوی شماره 28 مورخ 14000631

اطلاعیه جوی شماره 28 مورخ 14000631

دانلود فایل

لینک های مفید