وضع هوای تبریز

صاف

صاف

16

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %63
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 28
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 12

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
27
کمینه :
13
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
25
کمینه :
13
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
23
کمینه :
11

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
16

آذرشهر

16

نم نسبی :45%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

17

سهند

17

نم نسبی :42%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

9

سراب

9

نم نسبی :81%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

19

هريس

19

نم نسبی :37%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

16

هوراند

16

نم نسبی :66%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال شرقي

17

شرفخانه

17

نم نسبی :43%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

20

جلفا

20

نم نسبی :60%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

15

اهر

15

نم نسبی :72%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

24

مرند

24

نم نسبی :33%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

19

ورزقان

19

نم نسبی :57%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

24

تبریز-شرق

24

نم نسبی :20%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

12

اسکو

12

نم نسبی :65%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب شرقي

14

کليبر

14

نم نسبی :82%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

ميانه

16

نم نسبی :67%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

25

شبستر

25

نم نسبی :20%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

27

عجب شیر

27

نم نسبی :19%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

26

بناب

26

نم نسبی :28%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

10

هشترود

10

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

تبریز

16

نم نسبی :63%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

16

مراغه

16

نم نسبی :44%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

21

چاراویماق

21

نم نسبی :19%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

26

ملکان

26

نم نسبی :29%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

23

بستان آباد

23

نم نسبی :26%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  27
  سراب
  9
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 28
  10
 • 24
  14
 • 31
  14
 • 28
  15
 • 30
  15
 • 30
  14
 • 27
  8
 • -
  -
 • -
  -
 • 31
  17
 • 25
  13
 • 27
  15
 • 24
  9
 • 20
  13
 • -
  -
 • 27
  16
 • 27
  5
 • 24
  11
 • -
  -
 • 27
  13
 • 29
  14
 • 28
  9
 • 31
  11
 • لینک های مفید