وضع هوای تبریز

ابري

ابري

1

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 8km/h
نم نسبی : %60
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 9

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز

24 ساعت اول

نيمه ابري گاهی وزش بادشديد

بیشینه :
8
کمینه :
0
24 ساعت دوم

قسمتي ابري تا نيمه ابري وزش باد

بیشینه :
14
کمینه :
2
24 ساعت سوم

قسمتي ابري تا ابري بارش باران و وزش باد

بیشینه :
16
کمینه :
7

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
-1

هشترود

-1

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

1

تبریز

1

نم نسبی :60%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

3

مراغه

3

نم نسبی :71%

سرعت باد :17km/h

جهت باد :شرقي

0

چاراویماق

0

نم نسبی :100%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

11

ملکان

11

نم نسبی :63%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

3

شرفخانه

3

نم نسبی :68%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

6

بندر شرفخانه

6

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

3

جلفا

3

نم نسبی :61%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال شرقي

-2

اهر

-2

نم نسبی :86%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

3

مرند

3

نم نسبی :94%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

-2

ورزقان

-2

نم نسبی :89%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

2

تبریز-شرق

2

نم نسبی :76%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوب شرقي

1

اسکو

1

نم نسبی :77%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

-3

کليبر

-3

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

ميانه

2

نم نسبی :67%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

6

شبستر

6

نم نسبی :76%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

11

عجب شیر

11

نم نسبی :64%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال غربي

9

بناب

9

نم نسبی :56%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

1

بستان آباد

1

نم نسبی :90%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-2

سهند

-2

نم نسبی :100%

سرعت باد :17km/h

جهت باد :شمال شرقي

-3

سراب

-3

نم نسبی :75%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

0

هريس

0

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  11
  سراب
  -3
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 10
  2
 • 1
  -3
 • 10
  1
 • 13
  2
 • 15
  4
 • 14
  4
 • 4
  -2
 • 10
  2
 • 2
  -6
 • 2
  -5
 • -
  -
 • 8
  0
 • 15
  4
 • 3
  -2
 • 16
  4
 • -
  -
 • -
  -
 • 10
  2
 • 2
  -2
 • 10
  1
 • 0
  -6
 • 20
  13
 • لینک های مفید