وضع هوای ورزقان

کمي ابري

کمي ابري

17

جهت باد :

سرعت باد : 3m/s - 9km/h
نم نسبی : %71
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 21
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 13

پیش بینی سه روزه آینده شهر ورزقان

24 ساعت اول

نيمه ابري گاهی افزایش ابر و بارش باران

بیشینه :
22
کمینه :
12
24 ساعت دوم

نيمه ابري گاهی افزایش ابر و بارش باران

بیشینه :
19
کمینه :
12
24 ساعت سوم

نيمه ابري گاهی افزایش ابر و بارش باران

بیشینه :
22
کمینه :
12

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
19

آذرشهر

19

نم نسبی :39%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

16

سهند

16

نم نسبی :63%

سرعت باد :24km/h

جهت باد :شرقي

15

سراب

15

نم نسبی :76%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :شرقي

21

هريس

21

نم نسبی :37%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

18

اسکو

18

نم نسبی :53%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

14

کليبر

14

نم نسبی :94%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

23

ميانه

23

نم نسبی :48%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

27

شبستر

27

نم نسبی :22%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

29

عجب شیر

29

نم نسبی :17%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

18

هشترود

18

نم نسبی :67%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال شرقي

20

تبریز

20

نم نسبی :49%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

22

مراغه

22

نم نسبی :25%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

23

چاراویماق

23

نم نسبی :31%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

30

ملکان

30

نم نسبی :25%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

14

هوراند

14

نم نسبی :100%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

22

شرفخانه

22

نم نسبی :24%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

21

جلفا

21

نم نسبی :60%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

16

اهر

16

نم نسبی :76%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

24

مرند

24

نم نسبی :46%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

17

ورزقان

17

نم نسبی :71%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شرقي

26

تبریز-شرق

26

نم نسبی :27%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال شرقي

30

بناب

30

نم نسبی :18%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

23

بستان آباد

23

نم نسبی :38%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • بناب
  30
  هوراند
  14
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 31
  12
 • 17
  11
 • 32
  17
 • 31
  15
 • 32
  17
 • 33
  19
 • 27
  13
 • -
  -
 • -
  -
 • 31
  18
 • 23
  15
 • 27
  14
 • 22
  12
 • 20
  13
 • -
  -
 • 29
  16
 • 25
  9
 • 26
  13
 • -
  -
 • 28
  17
 • 34
  19
 • 27
  9
 • 33
  16
 • لینک های مفید