وضع هوای تبریز

کمي ابري

کمي ابري

22

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %15
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 7

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
25
کمینه :
10
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
25
کمینه :
10
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
24
کمینه :
10
22

هشترود

22

نم نسبی :16%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

22

تبریز

22

نم نسبی :15%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

23

مراغه

23

نم نسبی :11%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

20

چاراویماق

20

نم نسبی :22%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

24

ملکان

24

نم نسبی :23%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

22

اسکو

22

نم نسبی :16%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

20

کليبر

20

نم نسبی :31%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :شمال غربي

23

ميانه

23

نم نسبی :34%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

22

شبستر

22

نم نسبی :18%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

21

عجب شیر

21

نم نسبی :18%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

21

بناب

21

نم نسبی :19%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

21

بستان آباد

21

نم نسبی :24%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

22

هادیشهر

22

نم نسبی :23%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

20

هوراند

20

نم نسبی :29%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

21

شرفخانه

21

نم نسبی :24%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

25

جلفا

25

نم نسبی :19%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

24

اهر

24

نم نسبی :10%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

21

مرند

21

نم نسبی :21%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

22

ورزقان

22

نم نسبی :19%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

22

تبریز-شرق

22

نم نسبی :14%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

22

آذرشهر

22

نم نسبی :15%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

20

سهند

20

نم نسبی :16%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

21

سراب

21

نم نسبی :17%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

20

هريس

20

نم نسبی :16%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • جلفا
  25
  هريس
  20
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 25
  11
 • -
  -
 • 24
  4
 • 22
  8
 • -
  -
 • 23
  11
 • -
  -
 • 27
  11
 • 26
  6
 • 23
  11
 • 24
  4
 • -
  -
 • 25
  8
 • 25
  10
 • 25
  12
 • 23
  8
 • 25
  6
 • 24
  7
 • 23
  11
 • 29
  13
 • 24
  13
 • 24
  12
 • 25
  7
 • 24
  7
 • لینک های مفید