وضع هوای تبریز-شرق

23

جهت باد :

سرعت باد : 5m/s - 18km/h
نم نسبی : %40
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 21

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز (شرق)

24 ساعت اول

نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
20
کمینه :
13
24 ساعت دوم

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
18
کمینه :
11
24 ساعت سوم

نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
19
کمینه :
12

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
26

اسکو

26

نم نسبی :39%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

23

کليبر

23

نم نسبی :56%

سرعت باد :10km/h

جهت باد :

24

ميانه

24

نم نسبی :53%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شمال شرقي

27

شبستر

27

نم نسبی :34%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

26

عجب شیر

26

نم نسبی :41%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :

27

آذرشهر

27

نم نسبی :35%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

24

سهند

24

نم نسبی :41%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

18

سراب

18

نم نسبی :52%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

19

هريس

19

نم نسبی :59%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

23

هوراند

23

نم نسبی :52%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

26

شرفخانه

26

نم نسبی :26%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

25

جلفا

25

نم نسبی :57%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

23

اهر

23

نم نسبی :46%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

23

مرند

23

نم نسبی :56%

سرعت باد :10km/h

جهت باد :غربي

20

ورزقان

20

نم نسبی :60%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

23

هشترود

23

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

25

تبریز

25

نم نسبی :36%

سرعت باد :17km/h

جهت باد :شرقي

25

مراغه

25

نم نسبی :44%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شرقي

20

چاراویماق

20

نم نسبی :60%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

27

ملکان

27

نم نسبی :39%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

23

تبریز-شرق

23

نم نسبی :40%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوب شرقي

26

بناب

26

نم نسبی :44%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

19

بستان آباد

19

نم نسبی :68%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • آذرشهر
  27
  سراب
  18
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 34
  15
 • 34
  20
 • 38
  22
 • 34
  19
 • 35
  22
 • 36
  20
 • 30
  15
 • -
  -
 • -
  -
 • 38
  26
 • 31
  18
 • 30
  18
 • 30
  10
 • 20
  13
 • -
  -
 • 32
  20
 • 31
  15
 • 30
  14
 • -
  -
 • 35
  21
 • 35
  21
 • 30
  16
 • 35
  20
 • لینک های مفید