وضع هوای تبریز-شرق

4

جهت باد :

سرعت باد : 5m/s - 17km/h
نم نسبی : %65
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : -2

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز (شرق)

24 ساعت اول

نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
20
کمینه :
13
24 ساعت دوم

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
18
کمینه :
11
24 ساعت سوم

نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
19
کمینه :
12

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
4

سهند

4

نم نسبی :65%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال شرقي

1

سراب

1

نم نسبی :64%

سرعت باد :10km/h

جهت باد :جنوب شرقي

0

هريس

0

نم نسبی :93%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

4

هشترود

4

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

6

تبریز

6

نم نسبی :49%

سرعت باد :17km/h

جهت باد :شرقي

9

مراغه

9

نم نسبی :49%

سرعت باد :16km/h

جهت باد :شرقي

0

چاراویماق

0

نم نسبی :86%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

10

ملکان

10

نم نسبی :46%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :

6

اسکو

6

نم نسبی :57%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

-1

کليبر

-1

نم نسبی :93%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :

7

ميانه

7

نم نسبی :49%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :شمال شرقي

8

شبستر

8

نم نسبی :42%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شرقي

11

عجب شیر

11

نم نسبی :46%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

6

بندر شرفخانه

6

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

10

شرفخانه

10

نم نسبی :33%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال شرقي

10

جلفا

10

نم نسبی :37%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :شرقي

1

اهر

1

نم نسبی :69%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

6

مرند

6

نم نسبی :42%

سرعت باد :10km/h

جهت باد :شرقي

-1

ورزقان

-1

نم نسبی :80%

سرعت باد :10km/h

جهت باد :شرقي

4

تبریز-شرق

4

نم نسبی :65%

سرعت باد :17km/h

جهت باد :جنوب شرقي

10

بناب

10

نم نسبی :43%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شرقي

2

بستان آباد

2

نم نسبی :75%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  11
  کليبر
  -1
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 7
  -1
 • 3
  -6
 • 8
  0
 • 11
  1
 • 11
  4
 • 10
  1
 • 5
  -2
 • 7
  -1
 • 3
  -4
 • 1
  -4
 • -
  -
 • 7
  0
 • 10
  2
 • 3
  -5
 • 10
  2
 • -
  -
 • -
  -
 • 11
  -1
 • 1
  -3
 • 8
  0
 • 1
  -3
 • 20
  13
 • لینک های مفید