وضع هوای تبریز-شرق

20

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %27
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 22
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 11

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز (شرق)

24 ساعت اول

بیشینه :
0
کمینه :
0
24 ساعت دوم

بیشینه :
کمینه :
24 ساعت سوم

بیشینه :
کمینه :
12

آذرشهر

12

نم نسبی :54%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

14

سهند

14

نم نسبی :38%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

6

سراب

6

نم نسبی :72%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

هريس

16

نم نسبی :41%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

21

اسکو

21

نم نسبی :40%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

14

کليبر

14

نم نسبی :60%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

14

ميانه

14

نم نسبی :57%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

شبستر

21

نم نسبی :30%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

22

عجب شیر

22

نم نسبی :22%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

7

هشترود

7

نم نسبی :60%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

12

تبریز

12

نم نسبی :54%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

12

مراغه

12

نم نسبی :47%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شرقي

17

چاراویماق

17

نم نسبی :25%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

22

ملکان

22

نم نسبی :28%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

17

هادیشهر

17

نم نسبی :45%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

15

هوراند

15

نم نسبی :47%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

13

شرفخانه

13

نم نسبی :43%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

جلفا

16

نم نسبی :55%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

11

اهر

11

نم نسبی :54%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

20

مرند

20

نم نسبی :35%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

22

بناب

22

نم نسبی :26%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

18

بستان آباد

18

نم نسبی :35%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

18

ورزقان

18

نم نسبی :38%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

20

تبریز-شرق

20

نم نسبی :27%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  23
  سراب
  6
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 23
  10
 • 25
  10
 • 26
  11
 • 23
  10
 • 25
  8
 • 25
  8
 • 23
  5
 • -
  -
 • 24
  11
 • -
  -
 • 29
  12
 • 26
  9
 • 23
  13
 • 23
  5
 • -
  -
 • 25
  11
 • -
  -
 • 23
  5
 • 22
  9
 • 25
  7
 • 26
  11
 • 25
  11
 • 23
  6
 • 25
  6
 • لینک های مفید