وضع هوای تبریز-شرق

21

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 1km/h
نم نسبی : %14
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 9

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز (شرق)

24 ساعت اول

بیشینه :
0
کمینه :
0
24 ساعت دوم

بیشینه :
کمینه :
24 ساعت سوم

بیشینه :
کمینه :
21

هادیشهر

21

نم نسبی :25%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

18

هوراند

18

نم نسبی :33%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

20

شرفخانه

20

نم نسبی :25%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

22

جلفا

22

نم نسبی :25%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

22

اهر

22

نم نسبی :15%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

20

مرند

20

نم نسبی :21%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

ورزقان

21

نم نسبی :19%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

تبریز-شرق

21

نم نسبی :14%

سرعت باد :1km/h

جهت باد :

20

هشترود

20

نم نسبی :23%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

21

تبریز

21

نم نسبی :17%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

21

مراغه

21

نم نسبی :12%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

19

چاراویماق

19

نم نسبی :26%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

21

ملکان

21

نم نسبی :19%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

21

آذرشهر

21

نم نسبی :17%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

19

سهند

19

نم نسبی :15%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

20

سراب

20

نم نسبی :21%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

19

هريس

19

نم نسبی :18%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

20

اسکو

20

نم نسبی :17%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

18

کليبر

18

نم نسبی :32%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شمال غربي

21

ميانه

21

نم نسبی :35%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

شبستر

21

نم نسبی :18%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

20

عجب شیر

20

نم نسبی :19%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

20

بناب

20

نم نسبی :19%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

20

بستان آباد

20

نم نسبی :24%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • اهر
  22
  کليبر
  18
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 24
  7
 • 23
  11
 • 27
  10
 • 24
  13
 • 24
  12
 • 25
  7
 • 24
  7
 • -
  -
 • 21
  9
 • -
  -
 • 27
  11
 • 26
  6
 • 23
  11
 • 17
  5
 • -
  -
 • 22
  5
 • 25
  10
 • 25
  12
 • 23
  8
 • 23
  7
 • 25
  11
 • -
  -
 • 24
  4
 • 19
  7
 • لینک های مفید