وضع هوای تبریز-شرق

-5

جهت باد :

سرعت باد : 3m/s - 11km/h
نم نسبی : %93
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : -7

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز (شرق)

24 ساعت اول

نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
20
کمینه :
13
24 ساعت دوم

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
18
کمینه :
11
24 ساعت سوم

نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
19
کمینه :
12

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
-4

هشترود

-4

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-8

تبریز

-8

نم نسبی :62%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

-2

مراغه

-2

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-3

چاراویماق

-3

نم نسبی :86%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

1

ملکان

1

نم نسبی :93%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

-6

بندر شرفخانه

-6

نم نسبی :92%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال شرقي

-4

جلفا

-4

نم نسبی :73%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-11

اهر

-11

نم نسبی :90%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

-6

مرند

-6

نم نسبی :93%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

-6

ورزقان

-6

نم نسبی :86%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

-7

اسکو

-7

نم نسبی :73%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-6

کليبر

-6

نم نسبی :83%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

-2

ميانه

-2

نم نسبی :89%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

-2

شبستر

-2

نم نسبی :100%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

-2

عجب شیر

-2

نم نسبی :100%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :

-5

تبریز-شرق

-5

نم نسبی :93%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :

1

بناب

1

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-2

بستان آباد

-2

نم نسبی :93%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

-9

سهند

-9

نم نسبی :62%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شرقي

-9

سراب

-9

نم نسبی :94%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-4

هريس

-4

نم نسبی :100%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • بناب
  1
  اهر
  -11
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -1
  -10
 • 1
  -8
 • 3
  -6
 • 2
  -10
 • 3
  -9
 • 3
  -10
 • -2
  -13
 • -
  -
 • 3
  -7
 • 0
  -9
 • -2
  -10
 • -1
  -13
 • 20
  13
 • -1
  -10
 • -2
  -17
 • -2
  -10
 • -
  -
 • -3
  -10
 • 3
  -8
 • 0
  -13
 • 3
  -8
 • لینک های مفید