وضع هوای تبریز-شرق

27

جهت باد :

سرعت باد : 4m/s - 13km/h
نم نسبی : %21
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 16

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز (شرق)

24 ساعت اول

نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
20
کمینه :
13
24 ساعت دوم

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
18
کمینه :
11
24 ساعت سوم

نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
19
کمینه :
12

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
24

هشترود

24

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

28

اهر

28

نم نسبی :20%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب غربي

29

عجب شیر

29

نم نسبی :20%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

26

بندر شرفخانه

26

نم نسبی :12%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

29

بناب

29

نم نسبی :24%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

25

بستان آباد

25

نم نسبی :27%

سرعت باد :20km/h

جهت باد :جنوبي

26

چاراویماق

26

نم نسبی :22%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

24

هريس

24

نم نسبی :25%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :جنوبي

28

جلفا

28

نم نسبی :32%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

23

کليبر

23

نم نسبی :46%

سرعت باد :10km/h

جهت باد :شمال غربي

29

ملکان

29

نم نسبی :23%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

29

مراغه

29

نم نسبی :24%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

25

مرند

25

نم نسبی :24%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

29

ميانه

29

نم نسبی :26%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

25

اسکو

25

نم نسبی :25%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

25

سهند

25

نم نسبی :24%

سرعت باد :20km/h

جهت باد :جنوب غربي

26

سراب

26

نم نسبی :22%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب غربي

27

شبستر

27

نم نسبی :18%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

28

تبریز

28

نم نسبی :23%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :غربي

27

تبریز-شرق

27

نم نسبی :21%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :

24

ورزقان

24

نم نسبی :29%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :غربي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  29
  کليبر
  23
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -
  -
 • 29
  13
 • 32
  16
 • -
  -
 • 33
  14
 • 30
  15
 • 31
  13
 • 29
  14
 • 31
  15
 • 24
  13
 • 34
  13
 • 33
  17
 • 30
  18
 • 34
  16
 • 29
  18
 • 30
  19
 • 30
  9
 • 30
  18
 • 30
  15
 • 20
  13
 • 27
  13
 • لینک های مفید