وضع هوای سراب

صاف

صاف

23

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %19
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : -

پیش بینی سه روزه آینده شهر سراب

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
24
کمینه :
4
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
24
کمینه :
1
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
22
کمینه :
1
24

هشترود

24

نم نسبی :15%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

23

تبریز

23

نم نسبی :17%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :جنوب غربي

25

مراغه

25

نم نسبی :9%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

21

چاراویماق

21

نم نسبی :18%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

24

ملکان

24

نم نسبی :20%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

22

اسکو

22

نم نسبی :14%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

21

کليبر

21

نم نسبی :30%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :شمال غربي

24

ميانه

24

نم نسبی :31%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

23

شبستر

23

نم نسبی :15%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

23

عجب شیر

23

نم نسبی :17%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

24

بناب

24

نم نسبی :17%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

23

بستان آباد

23

نم نسبی :20%

سرعت باد :10km/h

جهت باد :جنوبي

24

هادیشهر

24

نم نسبی :21%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

21

هوراند

21

نم نسبی :25%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

23

شرفخانه

23

نم نسبی :21%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

27

جلفا

27

نم نسبی :18%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

25

اهر

25

نم نسبی :9%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

22

مرند

22

نم نسبی :21%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

24

ورزقان

24

نم نسبی :16%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

23

تبریز-شرق

23

نم نسبی :15%

سرعت باد :3km/h

جهت باد :غربي

23

آذرشهر

23

نم نسبی :15%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

20

سهند

20

نم نسبی :17%

سرعت باد :5km/h

جهت باد :جنوب غربي

23

سراب

23

نم نسبی :19%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

20

هريس

20

نم نسبی :17%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • جلفا
  27
  هريس
  20
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 24
  7
 • 23
  11
 • 28
  13
 • 25
  13
 • 25
  12
 • 24
  7
 • 24
  7
 • -
  -
 • 23
  11
 • -
  -
 • 27
  11
 • 26
  6
 • 24
  11
 • 24
  4
 • -
  -
 • 25
  11
 • -
  -
 • 24
  4
 • 22
  8
 • 25
  8
 • 25
  10
 • 26
  12
 • 23
  8
 • 25
  6
 • لینک های مفید