وضع هوای سراب

قسمتي ابري

قسمتي ابري

24

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %38
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 12

پیش بینی سه روزه آینده شهر سراب

24 ساعت اول

کمي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش بادشديد در اواخروقت افزایش ابر

بیشینه :
25
کمینه :
11
24 ساعت دوم

کمي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش بادشديد در بعضی ساعات افزایش ابر واحتمال بارش پراکنده

بیشینه :
23
کمینه :
9
24 ساعت سوم

کمي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش بادشديد در بعضی ساعات افزایش ابر واحتمال بارش پراکنده

بیشینه :
26
کمینه :
8

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
24

اسکو

24

نم نسبی :39%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

19

کليبر

19

نم نسبی :68%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :

29

ميانه

29

نم نسبی :32%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

28

شبستر

28

نم نسبی :24%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

24

آذرشهر

24

نم نسبی :40%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :جنوب غربي

22

سهند

22

نم نسبی :43%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

24

سراب

24

نم نسبی :38%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

22

هريس

22

نم نسبی :46%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

29

عجب شیر

29

نم نسبی :28%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

29

بناب

29

نم نسبی :28%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

24

بستان آباد

24

نم نسبی :41%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

21

هشترود

21

نم نسبی :100%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال شرقي

28

تبریز

28

نم نسبی :30%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

30

مراغه

30

نم نسبی :26%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

24

چاراویماق

24

نم نسبی :33%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

29

ملکان

29

نم نسبی :28%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

17

هوراند

17

نم نسبی :62%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

24

شرفخانه

24

نم نسبی :20%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

29

جلفا

29

نم نسبی :34%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :

23

اهر

23

نم نسبی :46%

سرعت باد :10km/h

جهت باد :شرقي

25

مرند

25

نم نسبی :41%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

21

ورزقان

21

نم نسبی :56%

سرعت باد :10km/h

جهت باد :شرقي

22

تبریز-شرق

22

نم نسبی :49%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شمال شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • مراغه
  30
  هوراند
  17
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 27
  9
 • 23
  14
 • 30
  15
 • 29
  17
 • 30
  16
 • 29
  18
 • 25
  11
 • -
  -
 • -
  -
 • 30
  16
 • 24
  14
 • 27
  15
 • 24
  10
 • 20
  13
 • -
  -
 • 25
  15
 • 25
  11
 • 23
  11
 • -
  -
 • 28
  16
 • 30
  17
 • 24
  9
 • 30
  17
 • لینک های مفید