وضع هوای سهند

12

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %47
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 21
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 11

پیش بینی سه روزه آینده شهر سهند

24 ساعت اول

بیشینه :
0
کمینه :
0
24 ساعت دوم

بیشینه :
کمینه :
24 ساعت سوم

بیشینه :
کمینه :
11

آذرشهر

11

نم نسبی :52%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

12

سهند

12

نم نسبی :47%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

5

سراب

5

نم نسبی :70%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

16

هريس

16

نم نسبی :41%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

6

هشترود

6

نم نسبی :61%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

11

تبریز

11

نم نسبی :58%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال شرقي

12

مراغه

12

نم نسبی :47%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

17

چاراویماق

17

نم نسبی :25%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

22

ملکان

22

نم نسبی :28%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

هادیشهر

16

نم نسبی :50%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب شرقي

16

هوراند

16

نم نسبی :46%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

13

شرفخانه

13

نم نسبی :40%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

14

جلفا

14

نم نسبی :62%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

8

اهر

8

نم نسبی :66%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

20

مرند

20

نم نسبی :35%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

اسکو

21

نم نسبی :40%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

13

کليبر

13

نم نسبی :58%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

12

ميانه

12

نم نسبی :62%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

شبستر

21

نم نسبی :30%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

22

عجب شیر

22

نم نسبی :22%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

18

ورزقان

18

نم نسبی :38%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

20

تبریز-شرق

20

نم نسبی :27%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

22

بناب

22

نم نسبی :26%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

18

بستان آباد

18

نم نسبی :35%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  23
  سراب
  5
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 23
  10
 • 25
  10
 • 26
  11
 • 23
  10
 • 25
  8
 • 25
  8
 • 23
  5
 • -
  -
 • 24
  11
 • -
  -
 • 29
  12
 • 26
  9
 • 23
  13
 • 23
  5
 • -
  -
 • 25
  11
 • -
  -
 • 23
  5
 • 22
  9
 • 25
  7
 • 26
  11
 • 25
  11
 • 23
  6
 • 25
  6
 • لینک های مفید