وضع هوای سهند

14

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %41
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 26
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 14

پیش بینی سه روزه آینده شهر سهند

24 ساعت اول

نيمه ابري تا ابري گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد بتدریج کاهش ابر

بیشینه :
27
کمینه :
12
24 ساعت دوم

صاف تا کمي ابري گاهی افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
26
کمینه :
14
24 ساعت سوم

صاف تا کمي ابري گاهی افزایش ابر و وزش باد در بعضی ساعات غبارمحلي

بیشینه :
28
کمینه :
16

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
14

سهند

14

نم نسبی :41%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

18

سراب

18

نم نسبی :30%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

22

هريس

22

نم نسبی :29%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوب غربي

14

هشترود

14

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

15

تبریز

15

نم نسبی :38%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال شرقي

18

مراغه

18

نم نسبی :27%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

23

چاراویماق

23

نم نسبی :16%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب غربي

22

ملکان

22

نم نسبی :25%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

10

اسکو

10

نم نسبی :63%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

10

کليبر

10

نم نسبی :83%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

26

ميانه

26

نم نسبی :21%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

22

شبستر

22

نم نسبی :22%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :جنوب غربي

23

عجب شیر

23

نم نسبی :23%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

23

بناب

23

نم نسبی :23%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شمال غربي

23

بستان آباد

23

نم نسبی :31%

سرعت باد :27km/h

جهت باد :جنوبي

6

بندر شرفخانه

6

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

17

شرفخانه

17

نم نسبی :22%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

17

جلفا

17

نم نسبی :50%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

12

اهر

12

نم نسبی :73%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

مرند

21

نم نسبی :20%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :جنوبي

14

ورزقان

14

نم نسبی :71%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

23

تبریز-شرق

23

نم نسبی :19%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • ميانه
  26
  بندر شرفخانه
  6
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 24
  12
 • 13
  8
 • 31
  11
 • 27
  14
 • 30
  17
 • 30
  15
 • 24
  7
 • 27
  12
 • 28
  9
 • 26
  9
 • -
  -
 • 26
  13
 • 31
  14
 • 27
  6
 • 31
  15
 • -
  -
 • -
  -
 • 24
  16
 • 19
  9
 • 24
  14
 • 15
  5
 • 20
  13
 • لینک های مفید