وضع هوای اسکو

-10

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 2km/h
نم نسبی : %87
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : -14

پیش بینی سه روزه آینده شهر اسکو

24 ساعت اول

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی غبارمحلي یا مه رقيق در اواخروقت افزایش ابر گاهی وزش باد

بیشینه :
-2
کمینه :
-10
24 ساعت دوم

نيمه ابري احتمال بارش برف گاهی مه رقيق و وزش باد

بیشینه :
-2
کمینه :
-11
24 ساعت سوم

صاف تا نيمه ابري گاهی وزش باد و غبارمحلي یا مه رقيق

بیشینه :
-1
کمینه :
-10

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
-10

اسکو

-10

نم نسبی :87%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

7

کليبر

7

نم نسبی :27%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

-6

ميانه

-6

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-7

شبستر

-7

نم نسبی :79%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

-7

بندر شرفخانه

-7

نم نسبی :82%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

-5

جلفا

-5

نم نسبی :93%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

-1

اهر

-1

نم نسبی :59%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

-3

مرند

-3

نم نسبی :46%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

-9

ورزقان

-9

نم نسبی :67%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-5

سهند

-5

نم نسبی :58%

سرعت باد :5km/h

جهت باد :جنوب شرقي

-18

سراب

-18

نم نسبی :92%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

-3

هريس

-3

نم نسبی :54%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-14

هشترود

-14

نم نسبی :89%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-8

تبریز

-8

نم نسبی :68%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

-6

مراغه

-6

نم نسبی :93%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

-8

چاراویماق

-8

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-7

ملکان

-7

نم نسبی :93%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

-7

تبریز-شرق

-7

نم نسبی :68%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

-5

عجب شیر

-5

نم نسبی :100%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

-7

بناب

-7

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-6

بستان آباد

-6

نم نسبی :79%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • کليبر
  7
  سراب
  -18
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -2
  -10
 • 9
  -1
 • 2
  -9
 • -1
  -12
 • 0
  -11
 • -2
  -14
 • -2
  -20
 • -
  -
 • 7
  -6
 • 7
  -5
 • 3
  -7
 • 1
  -20
 • 20
  13
 • -1
  -9
 • -4
  -20
 • 1
  -11
 • -
  -
 • -1
  -9
 • 3
  -11
 • 4
  -10
 • 2
  -14
 • لینک های مفید