وضع هوای مرند

صاف

صاف

6

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 0km/h
نم نسبی : %75
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 4

پیش بینی سه روزه آینده شهر مرند

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر و رگبار باران و وزش باد

بیشینه :
13
کمینه :
3
24 ساعت دوم

کمي ابري تا نيمه ابري بتدریج

بیشینه :
15
کمینه :
7
24 ساعت سوم

نيمه ابري تا ابري بتدریج رگبار باران و رعدوبرق

بیشینه :
16
کمینه :
7

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
6

بندر شرفخانه

6

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

4

تبریز

4

نم نسبی :93%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

4

تبریز-شرق

4

نم نسبی :83%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

1

ورزقان

1

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

اهر

5

نم نسبی :88%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

عجب شیر

5

نم نسبی :79%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

1

بناب

1

نم نسبی :96%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

بستان آباد

3

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

چاراویماق

4

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

2

هشترود

2

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

هريس

3

نم نسبی :93%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

8

جلفا

8

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

6

کليبر

6

نم نسبی :81%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

2

ملکان

2

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

مراغه

3

نم نسبی :87%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

6

مرند

6

نم نسبی :75%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

ميانه

4

نم نسبی :94%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

0

اسکو

0

نم نسبی :96%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

سهند

4

نم نسبی :68%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

2

سراب

2

نم نسبی :93%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

4

شبستر

4

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

شرفخانه

5

نم نسبی :84%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • جلفا
  8
  اسکو
  1
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -
  -
 • 16
  4
 • 20
  13
 • 11
  1
 • 14
  4
 • 13
  4
 • 13
  4
 • 10
  2
 • 11
  0
 • -
  -
 • 10
  0
 • 19
  7
 • 9
  3
 • 14
  3
 • 14
  3
 • 13
  3
 • 16
  5
 • 11
  2
 • 11
  2
 • 11
  0
 • 14
  4
 • -
  -
 • لینک های مفید