وضع هوای مرند

صاف

صاف

4

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 0km/h
نم نسبی : %39
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 8
کمینه دما 24 ساعت گذشته : -

پیش بینی سه روزه آینده شهر مرند

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

بیشینه :
7
کمینه :
0
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

بیشینه :
4
کمینه :
-3
24 ساعت سوم

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد اوایل شب کاهش ابر

بیشینه :
3
کمینه :
-5

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
4

بندر شرفخانه

4

نم نسبی :36%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

0

اسکو

0

نم نسبی :55%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

هشترود

3

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

6

جلفا

6

نم نسبی :48%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

اهر

4

نم نسبی :47%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

4

تبریز

4

نم نسبی :44%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

5

سهند

5

نم نسبی :28%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

1

سراب

1

نم نسبی :74%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

6

کليبر

6

نم نسبی :63%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

مراغه

4

نم نسبی :53%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

8

ميانه

8

نم نسبی :42%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

مرند

4

نم نسبی :39%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

0

ورزقان

0

نم نسبی :51%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

شبستر

4

نم نسبی :36%

سرعت باد :7km/h

جهت باد :شمال غربي

2

هريس

2

نم نسبی :58%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

6

تبریز-شرق

6

نم نسبی :35%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :غربي

8

عجب شیر

8

نم نسبی :33%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

6

بناب

6

نم نسبی :44%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

2

بستان آباد

2

نم نسبی :71%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-2

چاراویماق

-2

نم نسبی :71%

سرعت باد :7km/h

جهت باد :جنوبي

6

ملکان

6

نم نسبی :53%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  8
  چاراویماق
  -2
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 9
  -3
 • 7
  0
 • 4
  -4
 • 5
  -5
 • 11
  -3
 • 9
  -4
 • 3
  -6
 • 2
  -6
 • 8
  -1
 • 11
  1
 • 8
  1
 • 11
  -1
 • 10
  -4
 • 11
  0
 • 2
  -10
 • 4
  -4
 • 7
  -2
 • 20
  13
 • -
  -
 • 6
  -3
 • -
  -
 • لینک های مفید