وضع هوای ملکان

کمي ابري

کمي ابري

12

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 8km/h
نم نسبی : %54
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 14
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 6

پیش بینی سه روزه آینده شهر ملکان

24 ساعت اول

نيمه ابري بتدریج افزایش ابر و رگبار باران و وزش باد

بیشینه :
13
کمینه :
3
24 ساعت دوم

کمي ابري تا نيمه ابري و

بیشینه :
17
کمینه :
8
24 ساعت سوم

نيمه ابري تا ابري و رگبار باران و رعدوبرق

بیشینه :
19
کمینه :
8

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
6

بندر شرفخانه

6

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

4

اهر

4

نم نسبی :100%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

5

عجب شیر

5

نم نسبی :79%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

2

بستان آباد

2

نم نسبی :87%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

1

چاراویماق

1

نم نسبی :84%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

2

هشترود

2

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

هريس

2

نم نسبی :87%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

13

بناب

13

نم نسبی :44%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

12

ملکان

12

نم نسبی :54%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

9

مرند

9

نم نسبی :61%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

12

شبستر

12

نم نسبی :45%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

9

تبریز-شرق

9

نم نسبی :65%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

5

جلفا

5

نم نسبی :95%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

کليبر

5

نم نسبی :87%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

3

مراغه

3

نم نسبی :87%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

6

ميانه

6

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

1

اسکو

1

نم نسبی :95%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

سهند

4

نم نسبی :75%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

2

سراب

2

نم نسبی :93%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

6

شرفخانه

6

نم نسبی :84%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

تبریز

4

نم نسبی :87%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

0

ورزقان

0

نم نسبی :95%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • بناب
  13
  ورزقان
  0
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 14
  4
 • 13
  4
 • 10
  2
 • 11
  0
 • -
  -
 • 10
  0
 • -
  -
 • 13
  3
 • 13
  3
 • 11
  2
 • 14
  3
 • 20
  13
 • 19
  7
 • 9
  3
 • 14
  3
 • 16
  5
 • 11
  2
 • 11
  2
 • 11
  0
 • -
  -
 • 16
  4
 • 11
  1
 • لینک های مفید