وضع هوای هوراند

22

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %25
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 31
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 18

پیش بینی سه روزه آینده شهر هوراند

24 ساعت اول

بیشینه :
0
کمینه :
0
24 ساعت دوم

بیشینه :
کمینه :
24 ساعت سوم

بیشینه :
کمینه :

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
21

اسکو

21

نم نسبی :29%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

19

کليبر

19

نم نسبی :34%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

22

ميانه

22

نم نسبی :36%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

29

شبستر

29

نم نسبی :18%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :شمال شرقي

33

عجب شیر

33

نم نسبی :17%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

17

هشترود

17

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

20

تبریز

20

نم نسبی :30%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :

22

مراغه

22

نم نسبی :28%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

24

چاراویماق

24

نم نسبی :25%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

31

ملکان

31

نم نسبی :20%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال شرقي

22

هوراند

22

نم نسبی :25%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

22

شرفخانه

22

نم نسبی :20%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

27

جلفا

27

نم نسبی :25%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :

14

اهر

14

نم نسبی :43%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

26

مرند

26

نم نسبی :29%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

24

ورزقان

24

نم نسبی :29%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

27

تبریز-شرق

27

نم نسبی :24%

سرعت باد :17km/h

جهت باد :جنوب شرقي

30

بناب

30

نم نسبی :26%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

25

بستان آباد

25

نم نسبی :28%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال شرقي

20

آذرشهر

20

نم نسبی :36%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

20

سهند

20

نم نسبی :30%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :شرقي

10

سراب

10

نم نسبی :70%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

22

هريس

22

نم نسبی :30%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  33
  سراب
  10
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 31
  20
 • 31
  16
 • 32
  21
 • 30
  18
 • 31
  18
 • 32
  20
 • 27
  11
 • -
  -
 • -
  -
 • 36
  26
 • 29
  13
 • 29
  20
 • 26
  8
 • 20
  13
 • -
  -
 • 29
  19
 • 26
  11
 • 23
  13
 • -
  -
 • 33
  20
 • 32
  21
 • 26
  13
 • 33
  21
 • لینک های مفید