وضع هوای هريس

صاف

صاف

2

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %87
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 2

پیش بینی سه روزه آینده شهر هریس

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر و رگبار باران و وزش باد

بیشینه :
10
کمینه :
0
24 ساعت دوم

کمي ابري تا نيمه ابري بتدریج

بیشینه :
13
کمینه :
4
24 ساعت سوم

نيمه ابري تا ابري بتدریج رگبار باران یا رگبار برف

بیشینه :
13
کمینه :
3

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
6

بندر شرفخانه

6

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

5

اهر

5

نم نسبی :88%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

عجب شیر

5

نم نسبی :79%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

1

بناب

1

نم نسبی :96%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

بستان آباد

2

نم نسبی :87%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

1

چاراویماق

1

نم نسبی :84%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

2

هشترود

2

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

هريس

2

نم نسبی :87%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

5

جلفا

5

نم نسبی :95%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

کليبر

5

نم نسبی :87%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

2

ملکان

2

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

مراغه

3

نم نسبی :87%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

4

مرند

4

نم نسبی :85%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

4

ميانه

4

نم نسبی :94%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

0

اسکو

0

نم نسبی :96%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

سهند

4

نم نسبی :68%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

2

سراب

2

نم نسبی :93%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

4

شبستر

4

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

شرفخانه

5

نم نسبی :84%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

تبریز

4

نم نسبی :86%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

4

تبریز-شرق

4

نم نسبی :83%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

0

ورزقان

0

نم نسبی :95%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • بندر شرفخانه
  6
  ورزقان
  0
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -
  -
 • 14
  4
 • 13
  4
 • 13
  4
 • 10
  2
 • 11
  0
 • -
  -
 • 10
  0
 • 19
  7
 • 9
  3
 • 14
  3
 • 14
  3
 • 13
  3
 • 16
  5
 • 11
  2
 • 11
  2
 • 11
  0
 • 14
  4
 • -
  -
 • 16
  4
 • 20
  13
 • 11
  1
 • لینک های مفید