وضع هوای ورزقان

صاف

صاف

5

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 0km/h
نم نسبی : %60
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 13
کمینه دما 24 ساعت گذشته : -4

پیش بینی سه روزه آینده شهر ورزقان

24 ساعت اول

صاف تا قسمتی ابری،گاهی افزایش موقت ابر و وزش باد

بیشینه :
12
کمینه :
-3
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری، بعد از ظهر و شب افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
13
کمینه :
-2
24 ساعت سوم

نیمه ابری تا ابری، وزش باد تا نسبتا شدید،گاهی با بارش باران و برف و مه

بیشینه :
13
کمینه :
-1

5

تبریز

5

نم نسبی :60%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

5

مرند

5

نم نسبی :56%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

8

اهر

8

نم نسبی :49%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

-1

بستان‌آباد

-1

نم نسبی :86%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

2

بناب

2

نم نسبی :75%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

جلفا

3

نم نسبی :75%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

7

چاراویماق

7

نم نسبی :45%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

-2

سراب

-2

نم نسبی :80%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

5

شبستر

5

نم نسبی :70%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

6

عجب‌شیر

6

نم نسبی :70%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

8

کلیبر

8

نم نسبی :61%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

6

مراغه

6

نم نسبی :61%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

3

ملکان

3

نم نسبی :81%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

میانه

2

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

ورزقان

5

نم نسبی :60%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

هریس

5

نم نسبی :70%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

5

سهند

5

نم نسبی :60%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

7

تبریز (شرق)

7

نم نسبی :61%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • اهر
    8
    سراب
    -2
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید