وضع هوای ورزقان

صاف

صاف

17

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 0km/h
نم نسبی : %63
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 20
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 11

پیش بینی سه روزه آینده شهر ورزقان

24 ساعت اول

صاف تا قسمتی ابری، بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد (گاهی تا نسبتا شدید) و احتمال رگبار باران و یا رعد وبرق

بیشینه :
19
کمینه :
12
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری، بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد (گاهی تا نسبتا شدید) و رگبار پراکنده باران و یا رعد وبرق

بیشینه :
20
کمینه :
13
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری، بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد (گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
20
کمینه :
12

24

تبریز

24

نم نسبی :38%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب شرقي

21

مرند

21

نم نسبی :49%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

15

اهر

15

نم نسبی :72%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

18

بستان‌آباد

18

نم نسبی :63%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

25

بناب

25

نم نسبی :41%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب غربي

25

جلفا

25

نم نسبی :44%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

20

چاراویماق

20

نم نسبی :45%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

20

سراب

20

نم نسبی :52%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

24

شبستر

24

نم نسبی :41%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

24

عجب‌شیر

24

نم نسبی :38%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

19

کلیبر

19

نم نسبی :59%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

26

مراغه

26

نم نسبی :31%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

22

ملکان

22

نم نسبی :46%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوب غربي

23

میانه

23

نم نسبی :49%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

17

ورزقان

17

نم نسبی :63%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

19

هریس

19

نم نسبی :52%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

22

سهند

22

نم نسبی :37%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

19

تبریز (شرق)

19

نم نسبی :55%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :جنوب شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • مراغه
    26
    اهر
    15
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید