وضع هوای ورزقان

-

-

26

جهت باد :

سرعت باد : 7m/s - 26km/h
نم نسبی : %41
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 25
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 9

پیش بینی سه روزه آینده شهر ورزقان

24 ساعت اول

صاف تا قسمتی ابری، وزش باد(گاهی نسبتا شدید)

بیشینه :
28
کمینه :
10
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری، وزش باد(گاهی نسبتا شدید) بعد از ظهر افزایش ابر

بیشینه :
27
کمینه :
11
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری، وزش باد(گاهی نسبتا شدید) بعد از ظهر افزایش ابر احتمال بارش باران

بیشینه :
25
کمینه :
9

33

تبریز

33

نم نسبی :13%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

33

مرند

33

نم نسبی :24%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال شرقي

30

اهر

30

نم نسبی :32%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

34

بستان‌آباد

34

نم نسبی :22%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

36

بناب

36

نم نسبی :13%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

37

جلفا

37

نم نسبی :23%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

31

چاراویماق

31

نم نسبی :13%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

31

سراب

31

نم نسبی :27%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب شرقي

35

شبستر

35

نم نسبی :11%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

37

عجب‌شیر

37

نم نسبی :10%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

29

کلیبر

29

نم نسبی :42%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :شمال غربي

36

مراغه

36

نم نسبی :12%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

36

ملکان

36

نم نسبی :14%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

38

میانه

38

نم نسبی :19%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

26

ورزقان

26

نم نسبی :41%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :شرقي

30

هریس

30

نم نسبی :22%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :

33

سهند

33

نم نسبی :21%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :غربي

32

تبریز (شرق)

32

نم نسبی :16%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • میانه
    38
    ورزقان
    26
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید