وضع هوای ورزقان

-

-

8

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 0km/h
نم نسبی : %76
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته :
کمینه دما 24 ساعت گذشته :

پیش بینی سه روزه آینده شهر ورزقان

24 ساعت اول

صاف تا قسمتی ابری، از بعد از ظهر و شب افزایش ابر و وزش باد(تا نسبتا شدید)

بیشینه :
20
کمینه :
1
24 ساعت دوم

کمی تا نیمه ابری، بتدریج افزایش ابر، وزش باد(گاهی تا شدید)، از اواخر وقت بارش باران (بصورت رگبار و رعد وبرق) و گاهی مه

بیشینه :
18
کمینه :
3
24 ساعت سوم

نیمه ابری تا ابری، وزش باد(تا نسبتا شدید)، بارش متناوب باران(بصورت رگبار و رعد و برق) و گاهی مه

بیشینه :
16
کمینه :
5

10

تبریز

10

نم نسبی :66%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

مرند

21

نم نسبی :23%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوب غربي

16

اهر

16

نم نسبی :31%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

19

بستان‌آباد

19

نم نسبی :18%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

22

بناب

22

نم نسبی :26%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

22

جلفا

22

نم نسبی :30%

سرعت باد :31km/h

جهت باد :شمال غربي

8

چاراویماق

8

نم نسبی :49%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

15

سراب

15

نم نسبی :31%

سرعت باد :29km/h

جهت باد :غربي

14

شبستر

14

نم نسبی :44%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

14

عجب‌شیر

14

نم نسبی :41%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

13

کلیبر

13

نم نسبی :71%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

10

مراغه

10

نم نسبی :57%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

22

ملکان

22

نم نسبی :23%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :غربي

20

میانه

20

نم نسبی :30%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :غربي

8

ورزقان

8

نم نسبی :76%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

هریس

16

نم نسبی :33%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :غربي

16

سهند

16

نم نسبی :36%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :جنوب غربي

12

تبریز (شرق)

12

نم نسبی :54%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • بناب
    22
    چاراویماق
    8
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید