وضع هوای تبریز

صاف

صاف

-4

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %74
دید افقی : 7000متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -3
کمینه دما 24 ساعت گذشته : -13

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز

24 ساعت اول
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر و شب افزایش موقت ابر گاهی مه یاغبار

بیشینه :
1
کمینه :
-10
24 ساعت دوم
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر و شب افزایش موقت ابر گاهی مه یاغبار

بیشینه :
3
کمینه :
-8
24 ساعت سوم
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

کمی تا قسمتی ابری بعدازظهر و شب افزایش موقت ابر گاهی مه یاغبار

بیشینه :
4
کمینه :
-7

دانلود فایل پیش بینی سه روزه استان

-4

تبریز

-4

نم نسبی :74%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

-8

مرند

-8

نم نسبی :62%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

1

اهر

1

نم نسبی :44%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

-8

بستان‌آباد

-8

نم نسبی :73%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-2

بناب

-2

نم نسبی :74%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-6

جلفا

-6

نم نسبی :79%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :

-10

چاراویماق

-10

نم نسبی :85%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

-6

سراب

-6

نم نسبی :68%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

-7

شبستر

-7

نم نسبی :73%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

-1

عجب‌شیر

-1

نم نسبی :69%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

3

کلیبر

3

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-5

مراغه

-5

نم نسبی :86%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :

-2

ملکان

-2

نم نسبی :64%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

-1

میانه

-1

نم نسبی :59%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

-5

ورزقان

-5

نم نسبی :50%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

-6

هریس

-6

نم نسبی :79%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-4

سهند

-4

نم نسبی :74%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-6

تبریز (شرق)

-6

نم نسبی :58%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • کلیبر
    3
    چاراویماق
    -10
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید