وضع هوای تبریز

قسمتي ابري

قسمتي ابري

5

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %75
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 7
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 1

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز

24 ساعت اول

نیمه ابری، از شب افزایش ابر و وزش باد گاهی بارش پراکنده باران و مه

بیشینه :
9
کمینه :
1
24 ساعت دوم

نیمه ابری تا ابری وزش باد گاهی بارش باران و مه

بیشینه :
6
کمینه :
2
24 ساعت سوم

غالبا ابری،گاهی وزش باد و بارش باران و مه اواخر وقت بتدریج کاهش ابر

بیشینه :
6
کمینه :
1

دانلود فایل پیش بینی سه روزه استان

5

تبریز

5

نم نسبی :75%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

8

مرند

8

نم نسبی :36%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

4

اهر

4

نم نسبی :65%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :غربي

6

بستان‌آباد

6

نم نسبی :65%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

10

بناب

10

نم نسبی :57%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

9

جلفا

9

نم نسبی :66%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

چاراویماق

2

نم نسبی :80%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

1

سراب

1

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

شبستر

5

نم نسبی :75%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

7

عجب‌شیر

7

نم نسبی :70%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

8

کلیبر

8

نم نسبی :46%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

5

مراغه

5

نم نسبی :75%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

9

ملکان

9

نم نسبی :57%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :جنوب غربي

8

میانه

8

نم نسبی :71%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

2

ورزقان

2

نم نسبی :75%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

3

هریس

3

نم نسبی :93%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :غربي

4

سهند

4

نم نسبی :65%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوبي

6

تبریز (شرق)

6

نم نسبی :65%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • بناب
    10
    سراب
    1
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید