وضع هوای تبریز

رگبار باران

رگبار باران

12

جهت باد :

سرعت باد : 5m/s - 18km/h
نم نسبی : %82
دید افقی : 6000متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته :
کمینه دما 24 ساعت گذشته :

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز

24 ساعت اول
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

صاف تا نیمه ابری،وزش باد (تا نسبتا شدید) ،غبار، بتدریج افزایش ابر و بارش باران(به صورت رگبار و رعد وبرق)

بیشینه :
26
کمینه :
10
24 ساعت دوم
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

کمی تا نیمه ابری،وزش باد تا شدید،غبار،گاهی افزایش ابر و بارش باران (به صورت رگبار و رعد وبرق)

بیشینه :
23
کمینه :
8
24 ساعت سوم
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

کمی تا نیمه ابری،وزش باد تا شدید،غبار،گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده باران (به صورت رگبار و رعد وبرق)

بیشینه :
19
کمینه :
6

دانلود فایل پیش بینی سه روزه استان

12

تبریز

12

نم نسبی :82%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال غربي

16

مرند

16

نم نسبی :44%

سرعت باد :45km/h

جهت باد :جنوبي

19

اهر

19

نم نسبی :37%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شمال غربي

20

بستان‌آباد

20

نم نسبی :22%

سرعت باد :35km/h

جهت باد :غربي

22

بناب

22

نم نسبی :25%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :غربي

22

جلفا

22

نم نسبی :40%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

چاراویماق

16

نم نسبی :41%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب غربي

17

سراب

17

نم نسبی :34%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شمال غربي

12

شبستر

12

نم نسبی :87%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :

15

عجب‌شیر

15

نم نسبی :67%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال غربي

22

کلیبر

22

نم نسبی :28%

سرعت باد :35km/h

جهت باد :جنوبي

16

مراغه

16

نم نسبی :59%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شمال غربي

22

ملکان

22

نم نسبی :23%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :غربي

23

میانه

23

نم نسبی :29%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :غربي

16

ورزقان

16

نم نسبی :41%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :غربي

19

هریس

19

نم نسبی :28%

سرعت باد :42km/h

جهت باد :غربي

16

سهند

16

نم نسبی :44%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوبي

14

تبریز (شرق)

14

نم نسبی :62%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :غربي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • میانه
    23
    تبریز
    12
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید