وضع هوای تبریز

ابري

ابري

11

جهت باد :

سرعت باد : 3m/s - 11km/h
نم نسبی : %71
دید افقی : 8000متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته :
کمینه دما 24 ساعت گذشته :

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز

24 ساعت اول

غالبا ابری، بارش متناوب باران(گاهی بصورت رگبار و رعد وبرق)، وزش باد تا نسبتا شدید و در برخی ساعات مه

بیشینه :
13
کمینه :
3
24 ساعت دوم

ابری تا نیمه ابری،وزش باد تا نسبتاشدید،گاهی با بارش باران (به صورت رگبار و رعد وبرق)،بتدریج از اواخر وقت کاهش ابر

بیشینه :
14
کمینه :
3
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
16
کمینه :
4

دانلود فایل پیش بینی سه روزه استان

دانلود فایل پیش بینی هفت روزه استان

11

تبریز

11

نم نسبی :71%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

5

مرند

5

نم نسبی :87%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

8

اهر

8

نم نسبی :71%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

9

بستان‌آباد

9

نم نسبی :81%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :

12

بناب

12

نم نسبی :71%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

12

جلفا

12

نم نسبی :66%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

7

چاراویماق

7

نم نسبی :81%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

12

سراب

12

نم نسبی :62%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

9

شبستر

9

نم نسبی :76%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :غربي

11

عجب‌شیر

11

نم نسبی :82%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

9

کلیبر

9

نم نسبی :76%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :

11

مراغه

11

نم نسبی :76%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

11

ملکان

11

نم نسبی :71%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوبي

19

میانه

19

نم نسبی :45%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

5

ورزقان

5

نم نسبی :81%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

10

هریس

10

نم نسبی :76%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

8

سهند

8

نم نسبی :81%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

11

تبریز (شرق)

11

نم نسبی :66%

سرعت باد :17km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • میانه
    19
    مرند
    5
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید