وضع هوای تبریز

مه رقيق

مه رقيق

-5

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 8km/h
نم نسبی : %80
دید افقی : 4000متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -1
کمینه دما 24 ساعت گذشته : -9

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز

24 ساعت اول
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

کمی تا نیمه ابری، بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی همراه با مه یا غبار

بیشینه :
4
کمینه :
-7
24 ساعت دوم
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

صاف تاقسمتی ابری گاهی افزایش ابرغبار یا مه

بیشینه :
5
کمینه :
-6
24 ساعت سوم
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

صاف تا قسمتی ابری غبار یا مه

بیشینه :
6
کمینه :
-5

دانلود فایل پیش بینی سه روزه استان

-1

بناب

-1

نم نسبی :80%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-7

جلفا

-7

نم نسبی :86%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :

-8

چاراویماق

-8

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-9

سراب

-9

نم نسبی :86%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

-6

شبستر

-6

نم نسبی :79%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-3

عجب‌شیر

-3

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

کلیبر

3

نم نسبی :56%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

-4

مراغه

-4

نم نسبی :93%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

-1

ملکان

-1

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-1

میانه

-1

نم نسبی :74%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-6

ورزقان

-6

نم نسبی :73%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

-5

هریس

-5

نم نسبی :80%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-5

سهند

-5

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-3

تبریز (شرق)

-3

نم نسبی :80%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

-5

تبریز

-5

نم نسبی :80%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

-6

مرند

-6

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-1

اهر

-1

نم نسبی :51%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

-4

بستان‌آباد

-4

نم نسبی :86%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • کلیبر
    3
    سراب
    -9
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید