وضع هوای تبریز

قسمتي ابري

قسمتي ابري

36

جهت باد :

سرعت باد : 6m/s - 22km/h
نم نسبی : %7
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 35
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 23

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز

24 ساعت اول
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

صاف تا قسمتی ابری بعدازظهرافزایش ابر گاهی وزش باد

بیشینه :
37
کمینه :
20
24 ساعت دوم
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

صاف تا قسمتی ابری، بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد(گاهی نسبتا شدید) در بعضی ساعات غبار

بیشینه :
38
کمینه :
20
24 ساعت سوم
tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon tabrizweathericon

صاف تا قسمتی ابری بعدازظهرافزایش ابر وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید) در بعضی ساعات غبار

بیشینه :
37
کمینه :
20

دانلود فایل پیش بینی سه روزه استان

36

تبریز

36

نم نسبی :7%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :غربي

34

مرند

34

نم نسبی :11%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

32

اهر

32

نم نسبی :27%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شمال شرقي

33

بستان‌آباد

33

نم نسبی :12%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

38

بناب

38

نم نسبی :13%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

39

جلفا

39

نم نسبی :22%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شرقي

33

چاراویماق

33

نم نسبی :11%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

31

سراب

31

نم نسبی :25%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

37

شبستر

37

نم نسبی :8%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

38

عجب‌شیر

38

نم نسبی :7%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

31

کلیبر

31

نم نسبی :35%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :

37

مراغه

37

نم نسبی :15%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

37

ملکان

37

نم نسبی :11%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

37

میانه

37

نم نسبی :17%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

28

ورزقان

28

نم نسبی :34%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :شرقي

30

هریس

30

نم نسبی :22%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

34

سهند

34

نم نسبی :9%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :غربي

34

تبریز (شرق)

34

نم نسبی :12%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • جلفا
    39
    ورزقان
    28
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید